ฉากสุดท้าย by พัณนิดา เศวตาลัย

Song Analysis

Audio information that is featured on ฉากสุดท้าย by พัณนิดา เศวตาลัย.

Acousticness

44%

Energy

27%

Liveness

22%

Speechiness

3%

Danceability

60%

Instrumentalness

0%

Loudness

77%

Valence

21%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ฉากสุดท้าย by พัณนิดา เศวตาลัย. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
สวรรค์บ้านนอก by โฮปสวรรค์บ้านนอกโฮปC Major68B125
ยามเย็น by Sudhep Wongsakamhaengยามเย็นSudhep WongsakamhaengC Major28B123
พบรัก by แกรนด์เอ็กซ์พบรักแกรนด์เอ็กซ์C Major48B84
ขอได้ไหม by Tata Youngขอได้ไหมTata YoungC Major58B136
พบรัก by Danupol KaewkarnพบรักDanupol KaewkarnC Major58B84
ใจไม่ด้านพอ by อริสมันต์ใจไม่ด้านพออริสมันต์C Major48B141
โง่งมงาย by Nuvoโง่งมงายNuvoC Major58B90
เดิมพันชีวิต by มิคกี้เดิมพันชีวิตมิคกี้C Major28B128
ขอเริ่มใหม่ by Incaขอเริ่มใหม่IncaC Major88B109
เพียงสบตา by แกรนด์เอ็กซ์เพียงสบตาแกรนด์เอ็กซ์C Major78B130
ล้างใจ by อนันต์ บุนนาคล้างใจอนันต์ บุนนาคC Major28B154
กลับมาสักครั้ง by นรินทร ณ บางช้างกลับมาสักครั้งนรินทร ณ บางช้างC Major28B78
ประตูใจ by สาว สาว สาวประตูใจสาว สาว สาวC Major58B158
สุขใจ by Asanee & WasanสุขใจAsanee & WasanC Major88B132
รักนิรันดร์ by Pun Paiboongiedรักนิรันดร์Pun PaiboongiedC Major48B112
กาลครั้งหนึ่ง...ความรัก by สุเมธ & เดอะปั๋งกาลครั้งหนึ่ง...ความรักสุเมธ & เดอะปั๋งC Major48B100
สนามอารมณ์ by Orrawee Sajjanonสนามอารมณ์Orrawee SajjanonC Major28B129
ขอเป็นคนหนึ่ง by Nantida Kaewbuasaiขอเป็นคนหนึ่งNantida KaewbuasaiC Major48B170
ดอกไม้ของน้ำใจ by สาว สาว สาวดอกไม้ของน้ำใจสาว สาว สาวC Major38B99
ทางเดินแห่งรัก by Amp Saowaluckทางเดินแห่งรักAmp SaowaluckC Major68B206
ขอโทษที่กวนใจเธอ by Nut Meriaขอโทษที่กวนใจเธอNut MeriaC Major68B117
เวลาไม่ช่วยอะไร by Christina Aguilarเวลาไม่ช่วยอะไรChristina AguilarC Major28B126
ไม่ต่างกัน by พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรไม่ต่างกันพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรC Major38B127
บุษบาเสี่ยงเทียน by Orrawee Sajjanonบุษบาเสี่ยงเทียนOrrawee SajjanonC Major38B94
ร่ำไร by Asanee & Wasanร่ำไรAsanee & WasanC Major78B107
เจ็บนิดเดียว by นิตยา บุญสูงเนินเจ็บนิดเดียวนิตยา บุญสูงเนินA Minor48A128
I Believe by Tata YoungI BelieveTata YoungA Minor88A117
นกเจ้าโผบิน by Chamras Saewatapornนกเจ้าโผบินChamras SaewatapornA Minor48A96
กุหลาบปากซัน by Mhai MuangกุหลาบปากซันMhai MuangA Minor48A164
อดีตรักยามเย็น by คีรีบูนอดีตรักยามเย็นคีรีบูนA Minor58A129
คืนนี้พี่คอยเจ้า by กุ้ง กิตติคุณคืนนี้พี่คอยเจ้ากุ้ง กิตติคุณA Minor48A143
ใจคนคอย by กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาใจคนคอยกุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาA Minor68A104
คำสัญญาที่หาดใหญ่ by ยิว คนเขียนเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่ยิว คนเขียนเพลงA Minor48A134
ฝากฟ้าทะเลฝัน by Bird Thongchaiฝากฟ้าทะเลฝันBird ThongchaiA Minor88A124
ภวังค์รัก by สุชาติ ชวางกูรภวังค์รักสุชาติ ชวางกูรA Minor38A148

ฉากสุดท้าย by พัณนิดา เศวตาลัย Information

This song is track #5 in คิดถึงจัง! by พัณนิดา เศวตาลัย, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 3:42 and was released on October 1, 1987. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ฉากสุดท้าย doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ฉากสุดท้าย BPM

ฉากสุดท้าย has a BPM of 75. Since this track has a tempo of 75, the tempo markings of this song would be Adagio (slowly with great expression). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

ฉากสุดท้าย Key

The key of ฉากสุดท้าย is C Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8B. So, the perfect camelot match for 8B would be either 8B or 9A. While, 9B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 5B and a high energy boost can either be 10B or 3B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 8A or 7B will give you a low energy drop, 11B would be a moderate one, and 6B or 1B would be a high energy drop. Lastly, 5A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.