גשם כבד עומד ליפול by Aviv Geffen

Song Analysis

Audio information that is featured on גשם כבד עומד ליפול by Aviv Geffen.

Acousticness

12%

Energy

75%

Liveness

72%

Speechiness

3%

Danceability

26%

Instrumentalness

0%

Loudness

94%

Valence

47%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to גשם כבד עומד ליפול by Aviv Geffen. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
אימפריות נופלות לאט by Dan Toren, Hemi Rudnerאימפריות נופלות לאטDan Toren, Hemi RudnerG Major69B139
אנחנו by Guy MazigאנחנוGuy MazigG Major79B75
ילדות והעיר הגדולה by Ivri Liderילדות והעיר הגדולהIvri LiderG Major99B126
שוב היא כאן by Yoni Rechterשוב היא כאןYoni RechterG Major39B79
זה רק הלב שכואב לך by Aviv Geffenזה רק הלב שכואב לךAviv GeffenG Major79B77
בלוז כנעני by Ehud Banaiבלוז כנעניEhud BanaiG Major49B97
Eye In The Sky by Red Band, Marina MaximilianEye In The SkyRed Band, Marina MaximilianG Major59B182
אין כניסה לפילים by Girafotאין כניסה לפיליםGirafotG Major79B123
עוד נגיעה by The Friends of Natashaעוד נגיעהThe Friends of NatashaG Major59B103
גאולה by Hemi RudnerגאולהHemi RudnerG Major59B73
The Call by theAngelcyThe CalltheAngelcyG Major39B92
נשל הנחש by Meir Arielנשל הנחשMeir ArielG Major39B71
כמה אני אוהב אותך by Guy Mazigכמה אני אוהב אותךGuy MazigG Major109B140
I Can See the Stars by Geva AlonI Can See the StarsGeva AlonG Major39B115
אהבה ממבט ראשון by Arik Einstein, Shem-Tov Leviאהבה ממבט ראשוןArik Einstein, Shem-Tov LeviG Major49B104
התרגעות by Jane BordeauxהתרגעותJane BordeauxG Major49B85
ערב של יום בהיר by Efraim Shamirערב של יום בהירEfraim ShamirG Major69B133
מפנה מקום by Berry Sakharofמפנה מקוםBerry SakharofG Major79B77
מים מתוקים by Meir Arielמים מתוקיםMeir ArielG Major39B121
ניצוצות by Fortisakharof, Rami Fortis, Berry SakharofניצוצותFortisakharof, Rami Fortis, Berry SakharofG Major49B100
המזרח התיכון by Ivri Liderהמזרח התיכוןIvri LiderG Major79B98
Sex On Fire - Remastered by Guy & Yahel, RevelDaySex On Fire - RemasteredGuy & Yahel, RevelDayG Major59B144
מחכים למשיח by Shalom Hanochמחכים למשיחShalom HanochG Major99B191
רק אהבה by Aya Korem, Adam Ben Amitaiרק אהבהAya Korem, Adam Ben AmitaiG Major59B98
תרנגול כפרות by Yossi Banaiתרנגול כפרותYossi BanaiG Major39B115

גשם כבד עומד ליפול by Aviv Geffen Information

This song is track #12 in יומן מסע by Aviv Geffen, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 4:02 and was released on January 1, 2000. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. גשם כבד עומד ליפול doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

גשם כבד עומד ליפול BPM

גשם כבד עומד ליפול has a BPM of 126. Since this track has a tempo of 126, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

גשם כבד עומד ליפול Key

The key of גשם כבד עומד ליפול is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.