אזעקה by אל המשורר

Song Analysis

Audio information that is featured on אזעקה by אל המשורר.

Acousticness

10%

Energy

76%

Liveness

15%

Speechiness

4%

Danceability

49%

Instrumentalness

0%

Loudness

85%

Valence

35%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to אזעקה by אל המשורר. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
נשר by DodaנשרDodaD Major610B114
שיכור ולא מיין by Yossi Banaiשיכור ולא מייןYossi BanaiD Major910B172
ציף ציף מעל הרציף by Dani Litaniציף ציף מעל הרציףDani LitaniD Major910B130
שמש עלי אדמות by Shlomi Shabanשמש עלי אדמותShlomi ShabanD Major310B120
Loose by Uzi Navon & AcquaintancesLooseUzi Navon & AcquaintancesD Major610B133
משאית פיננסית by Rami Fortis, Shlomi Brachaמשאית פיננסיתRami Fortis, Shlomi BrachaD Major810B134
פנים אל מול פנים by Yehuda Poliker, Gidi Govפנים אל מול פניםYehuda Poliker, Gidi GovD Major110B143
נשיקה לדוד by Teapacksנשיקה לדודTeapacksD Major610B136
אחלה עולם by Gidi Gov, Maor Cohenאחלה עולםGidi Gov, Maor CohenD Major310B70
נסיכה by Uzi Navon & AcquaintancesנסיכהUzi Navon & AcquaintancesD Major310B175
לו לו by Kaveretלו לוKaveretD Major610B131
יותר מדי by Arkadi Duchinיותר מדיArkadi DuchinD Major410B80
Dvarim Kvedim kmo kapara by Yehu YaronDvarim Kvedim kmo kaparaYehu YaronD Major810B172
את ואני נוסעים לאט by Assaf Amdurskyאת ואני נוסעים לאטAssaf AmdurskyD Major410B144
אזרח השמש ממזרח by Alon Ederאזרח השמש ממזרחAlon EderD Major510B80
נסיכה by Uzi Navon & AcquaintancesנסיכהUzi Navon & AcquaintancesD Major410B175
כמה טוב שבאת הביתה - Live by Shalom Hanochכמה טוב שבאת הביתה - LiveShalom HanochD Major410B82
יד קטנה by Oshik Leviיד קטנהOshik LeviB Minor110A80
אוריאנה by Rivka ZoharאוריאנהRivka ZoharB Minor510A138
שיר ההד by Aric Lavieשיר ההדAric LavieB Minor310A87
Achoti Ha'Ktana (Libi) by Matti CaspiAchoti Ha'Ktana (Libi)Matti CaspiB Minor710A108
Sam by AcollectiveSamAcollectiveB Minor810A85
האיש הכי מהיר by Kaveretהאיש הכי מהירKaveretB Minor910A125
נערה במשקפיים by Alon Oleartchik, Barak Hanochנערה במשקפייםAlon Oleartchik, Barak HanochB Minor210A152
לו יהי by Chava Albersteinלו יהיChava AlbersteinB Minor410A155
כיבוי אורות by The Dudaimכיבוי אורותThe DudaimB Minor310A72
חד גדיא by Chava Albersteinחד גדיאChava AlbersteinB Minor510A146
יש לי כנרת by Aric Lavieיש לי כנרתAric LavieB Minor410A84
את חכי לי ואחזור by Aric Lavieאת חכי לי ואחזורAric LavieB Minor310A144
טוליק by Oshik LeviטוליקOshik LeviB Minor610A109

אזעקה by אל המשורר Information

This song is track #4 in שני אדונים בשלג by אל המשורר, which has a total of 11 tracks. The duration of this track is 3:31 and was released on January 29, 2017. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. אזעקה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

אזעקה BPM

אזעקה has a BPM of 112. Since this track has a tempo of 112, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

אזעקה Key

The key of אזעקה is D Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10B. So, the perfect camelot match for 10B would be either 10B or 11A. While, 11B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 7B and a high energy boost can either be 12B or 5B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 10A or 9B will give you a low energy drop, 1B would be a moderate one, and 8B or 3B would be a high energy drop. Lastly, 7A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.