แม่นางนกขมิ้น by สมยศ ทัศนพันธุ์

แม่นางนกขมิ้น Audio Features

Acousticness
97%
Energy
36%
Liveness
9%
Speechiness
3%
Danceability
40%
Instrumentalness
0%
Loudness
87%
Valence
44%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
เขาขอไลน์ อ้ายขอลา by Monkan Kankoonเขาขอไลน์ อ้ายขอลาMonkan KankoonA Minor68A160
นางบังเงา by พุ่มพวง ดวงจันทร์นางบังเงาพุ่มพวง ดวงจันทร์A Minor48A132
รักเก่าที่บ้านเกิด by เอกชัย ศรีวิชัยรักเก่าที่บ้านเกิดเอกชัย ศรีวิชัยA Minor48A141
ชวนน้องแต่งงาน by Got Jakraphanชวนน้องแต่งงานGot JakraphanA Minor48A122
โลโซโบว์รัก by Siriporn Ampaipongโลโซโบว์รักSiriporn AmpaipongA Minor78A113
เขียนฝันไว้ข้างฝา by รัชนก ศรีโลพันธุ์เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนก ศรีโลพันธุ์A Minor58A134
คืนนี้พี่คอยเจ้า by กุ้ง กิตติคุณคืนนี้พี่คอยเจ้ากุ้ง กิตติคุณA Minor48A143
กะเทยหน้าฮ้าน by แมน มณีวรรณ อาร์ สยามกะเทยหน้าฮ้านแมน มณีวรรณ อาร์ สยามA Minor78A139
กุหลาบปากซัน by Mhai MuangกุหลาบปากซันMhai MuangA Minor48A164
ใจคนคอย by กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาใจคนคอยกุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาA Minor68A104
หัวใจถวายวัด by พุ่มพวง ดวงจันทร์หัวใจถวายวัดพุ่มพวง ดวงจันทร์A Minor38A132
โปรดพิจารณา by ดำรง วงศ์ทองโปรดพิจารณาดำรง วงศ์ทองA Minor48A140
กำลังใจในแววตา by Mike PirompornกำลังใจในแววตาMike PirompornC Major58B132
รักสาวเสื้อลาย by แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์รักสาวเสื้อลายแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์C Major48B142
เหงาใจในต่างแดน by Jintara Poonlarpเหงาใจในต่างแดนJintara PoonlarpC Major98B128
อดีตรักมักสาวครู by Monkan KankoonอดีตรักมักสาวครูMonkan KankoonC Major88B132
ตามใจเถิดน้อง (เฉลิมพล) by สาธิต ทองจันทร์, เฉลิมพล มาลาคำตามใจเถิดน้อง (เฉลิมพล)สาธิต ทองจันทร์, เฉลิมพล มาลาคำC Major88B128
นางฟ้าในวงเหล้า by Tai Tanawutนางฟ้าในวงเหล้าTai TanawutC Major48B132
บุษบาเสี่ยงเทียน by Orrawee Sajjanonบุษบาเสี่ยงเทียนOrrawee SajjanonC Major38B94
ฝนเดือนหก by รุ่งเพชร แหลมสิงห์ฝนเดือนหกรุ่งเพชร แหลมสิงห์C Major48B83
หนีแม่มาแพ้รัก by Siriporn Ampaipongหนีแม่มาแพ้รักSiriporn AmpaipongC Major58B136
สาวสวนแตง by สุรพล สมบัติเจริญสาวสวนแตงสุรพล สมบัติเจริญC Major48B84
ข้าวไม่มีขาย by ศรเพชร ศรสุพรรณข้าวไม่มีขายศรเพชร ศรสุพรรณC Major68B171
มนต์เมืองเหนือ by ทูล ทองใจมนต์เมืองเหนือทูล ทองใจC Major38B114
หนึ่งเหตุผลของคนรอ by เสถียร ทำมือ, Mhai Muangหนึ่งเหตุผลของคนรอเสถียร ทำมือ, Mhai MuangC Major48B116
แอบรักแอบคิดถึง by ฝน ธนสุนทรแอบรักแอบคิดถึงฝน ธนสุนทรC Major48B152
ลมหนาว by สวลี ผกาพันธุ์ลมหนาวสวลี ผกาพันธุ์C Major38B78
ขายแรงแต่งนาง by Mike Pirompornขายแรงแต่งนางMike PirompornC Major48B136
สนามอารมณ์ by Orrawee Sajjanonสนามอารมณ์Orrawee SajjanonC Major28B129
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง by รุ่งฤดี แพ่งผ่องใสเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงรุ่งฤดี แพ่งผ่องใสC Major38B133
น้ำตาลาไทร by พรภิรมย์น้ำตาลาไทรพรภิรมย์C Major38B137
คนกินแดด by นิรนามคนกินแดดนิรนามC Major88B126
น้ำตาจรเข้ by คัฑลียา มารศรีน้ำตาจรเข้คัฑลียา มารศรีC Major68B130

แม่นางนกขมิ้น by สมยศ ทัศนพันธุ์ Information

This song is track #1 in แม่นางนกขมิ้น by สมยศ ทัศนพันธุ์, which has a total of 14 tracks. The duration of this track is 2:58 and was released on November 30, 1986. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. แม่นางนกขมิ้น doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

แม่นางนกขมิ้น BPM

แม่นางนกขมิ้น has a BPM of 75. Since this track has a tempo of 75, the tempo markings of this song would be Adagio (slowly with great expression). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

แม่นางนกขมิ้น Key

The key of แม่นางนกขมิ้น is A Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8A. So, the perfect camelot match for 8A would be either 8A or 7B. While, a low energy boost can consist of either 8B or 9A. For moderate energy boost, you would use 5A and a high energy boost can either be 10A or 3A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 7A would be a great choice. Where 11A would give you a moderate drop, and 6A or 1A would be a high energy drop. Lastly, 11B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.