ก็พอ by Tem Wuttisit

Song Analysis

Audio information that is featured on ก็พอ by Tem Wuttisit.

Acousticness

6%

Energy

73%

Liveness

33%

Speechiness

2%

Danceability

61%

Instrumentalness

0%

Loudness

93%

Valence

73%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ก็พอ by Tem Wuttisit. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ตายทั้งเป็น by Danupol Kaewkarnตายทั้งเป็นDanupol KaewkarnF Major77B106
ขอเป็นคนของเธอ by Beau Sunitaขอเป็นคนของเธอBeau SunitaF Major57B134
คนสุดท้าย by Asanee & Wasanคนสุดท้ายAsanee & WasanF Major57B124
สองใจ by Tui TeerapatสองใจTui TeerapatF Major37B126
รักแท้ by Armchairรักแท้ArmchairF Major67B80
ตัวปลอม by ไฮดราตัวปลอมไฮดราF Major87B134
ความรู้สึกของฉันที่มีเธออยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้ by Superbakerความรู้สึกของฉันที่มีเธออยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้SuperbakerF Major57B105
สัญญา by Boyd Kosiyabong, Burin BunwisutสัญญาBoyd Kosiyabong, Burin BunwisutF Major47B99
หนึ่งในไม่กี่คน by Beau Sunitaหนึ่งในไม่กี่คนBeau SunitaF Major47B75
589-3375 by The Innocent589-3375The InnocentF Major77B94
ชัดเจน by Tik ShiroชัดเจนTik ShiroF Major57B120
คาใจ by J JetrinคาใจJ JetrinF Major87B159
อย่าพูดเลย by Raptorอย่าพูดเลยRaptorF Major37B79
สัญญากาสะลอง (จาก สัญญากาสะลอง (จาก "ละคร กลิ่นกาสะลอง")Ice SarunyuF Major57B100
Minute Of Love by ArmchairMinute Of LoveArmchairF Major37B105

ก็พอ by Tem Wuttisit Information

This song is track #4 in ETC. by Tem Wuttisit, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 4:36 and was released on September 21, 2000. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ก็พอ doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ก็พอ BPM

ก็พอ has a BPM of 84. Since this track has a tempo of 84, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

ก็พอ Key

The key of ก็พอ is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B. So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A. While, 8B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 4B and a high energy boost can either be 9B or 2B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, and 5B or 12B would be a high energy drop. Lastly, 4A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.