ล่า by Amp Saowaluck

ล่า Audio Features

Acousticness
54%
Energy
25%
Liveness
6%
Speechiness
3%
Danceability
55%
Instrumentalness
0%
Loudness
80%
Valence
17%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
น้ำในตา by Itti Balanguraน้ำในตาItti BalanguraF Major47B141
หนี้รัก by ศรัณย่าหนี้รักศรัณย่าF Major37B72
สิ่งสุดท้าย...คือเธอ by ฟรีเบิร์ดสสิ่งสุดท้าย...คือเธอฟรีเบิร์ดสF Major27B91
รักแท้มีอยู่จริง by Sukrit Wisetkaewรักแท้มีอยู่จริงSukrit WisetkaewF Major67B78
ฟ้ายังมองเรา by Nantida Kaewbuasaiฟ้ายังมองเราNantida KaewbuasaiF Major37B119
ขอเป็นคนของเธอ by Beau Sunitaขอเป็นคนของเธอBeau SunitaF Major57B134
ทะเลไม่เคยหลับ by ดิอิมพอสซิเบิ้ลทะเลไม่เคยหลับดิอิมพอสซิเบิ้ลF Major37B81
อยากอยู่ใกล้ ๆ by ศรัณย่าอยากอยู่ใกล้ ๆศรัณย่าF Major67B125
หมดคำถาม by NuvoหมดคำถามNuvoF Major67B132
อย่าหวั่นใจ by เรนโบว์อย่าหวั่นใจเรนโบว์F Major37B91
เจ้าหญิงในนิยาย by Beau Sunitaเจ้าหญิงในนิยายBeau SunitaF Major67B79
น้ำผึ้งหรือยาพิษ by วารุณี สุนทรีสวัสดิ์น้ำผึ้งหรือยาพิษวารุณี สุนทรีสวัสดิ์F Major67B110
ทุกวินาที by James RuangsakทุกวินาทีJames RuangsakF Major37B75
เก็บอยู่ในหัวใจ by Sirasak Ittipolpanishเก็บอยู่ในหัวใจSirasak IttipolpanishF Major37B80

ล่า by Amp Saowaluck Information

This song is track #2 in เพลงประกอบละครเอ็กแซ็กท์ จุดรวมฝัน by Amp Saowaluck, which has a total of 8 tracks. The duration of this track is 4:06 and was released on March 22, 1995. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ล่า doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ล่า BPM

ล่า has a BPM of 77. Since this track has a tempo of 77, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

ล่า Key

The key of ล่า is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B. So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A. While, 8B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 4B and a high energy boost can either be 9B or 2B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, and 5B or 12B would be a high energy drop. Lastly, 4A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.