כמעט מפורסמת by Noa Kirel

כמעט מפורסמת Audio Features

Acousticness
23%
Energy
73%
Liveness
25%
Speechiness
14%
Danceability
61%
Instrumentalness
0%
Loudness
84%
Valence
78%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ג'ינס או טייץ by Nasrin Kadriג'ינס או טייץNasrin KadriB♭ Minor83A110
בא לי by Harel Skaatבא ליHarel SkaatB♭ Minor43A176
We by Static & Ben El, Miri MesikaWeStatic & Ben El, Miri MesikaB♭ Minor73A107
מה עכשיו by Dudi Bar Davidמה עכשיוDudi Bar DavidB♭ Minor43A110
חוזרת אלייך by Agam Buhbutחוזרת אלייךAgam BuhbutB♭ Minor33A98
נעים מאוד by Stephane Legarנעים מאודStephane LegarB♭ Minor73A95
בחורים יפים by Anna Zakבחורים יפיםAnna ZakB♭ Minor73A85
שיר השקופים by Participants of Festigalשיר השקופיםParticipants of FestigalB♭ Minor83A115
אושר by The Ultras, Oriane RecchiaאושרThe Ultras, Oriane RecchiaB♭ Minor73A85
Drum by Noa KirelDrumNoa KirelB♭ Minor83A95
הזדמנות אחת by Noa Kirelהזדמנות אחתNoa KirelB♭ Minor93A143
SLT by Noa KirelSLTNoa KirelB♭ Minor73A106
סטאנשוויה by Ben Zini, Taylor Malkov, Ron NesherסטאנשוויהBen Zini, Taylor Malkov, Ron NesherD♭ Major83B150
יהלומים – BLING BLING - Dor Gold & Ben Azoulay Remix by Noa Kirel, Ben Azoulay, Dor Goldיהלומים – BLING BLING - Dor Gold & Ben Azoulay RemixNoa Kirel, Ben Azoulay, Dor GoldD♭ Major93B128
מאה פעמים ביום by Adir Getzמאה פעמים ביוםAdir GetzD♭ Major53B135
מעלה מעלה / חצוף by Noa Kirelמעלה מעלה / חצוףNoa KirelD♭ Major83B148
אני לא אני by Merguiאני לא אניMerguiD♭ Major73B140
לא מדבר עם חיות by Ron Nesherלא מדבר עם חיותRon NesherD♭ Major63B184
יום הולדת by Eliadיום הולדתEliadD♭ Major53B92
שווים + משהו אחר - Yinon Yahel Remix by Ran Danker, Yinon Yahelשווים + משהו אחר - Yinon Yahel RemixRan Danker, Yinon YahelD♭ Major93B133
שתיים זה הרבה יותר by Noa Kirelשתיים זה הרבה יותרNoa KirelD♭ Major53B115
משחק by Avi AburomiמשחקAvi AburomiD♭ Major33B130
לעוף (עם נועה קירל) by Harel Skaatלעוף (עם נועה קירל)Harel SkaatD♭ Major83B148
מתוק כשמרלי - Tzealon Remix by Eliad, Tzealonמתוק כשמרלי - Tzealon RemixEliad, TzealonD♭ Major83B190
שקיות של זבל by Ron Nesherשקיות של זבלRon NesherD♭ Major53B93
אני לא אני by Merguiאני לא אניMerguiD♭ Major63B140
7 דקות בגן עדן by Lee B.7 דקות בגן עדןLee B.D♭ Major83B120
יבוא לטובה by Eliana Tidhar, Participants of Festigalיבוא לטובהEliana Tidhar, Participants of FestigalD♭ Major63B143
הביטו בעיניי by Roni Dalumiהביטו בעינייRoni DalumiD♭ Major83B116
בא לי אותך by Noa Kirelבא לי אותךNoa KirelD♭ Major73B103
יום הולדת - DJ Sharon Yosefov Official Remix by Eliad, Sharon Yosefovיום הולדת - DJ Sharon Yosefov Official RemixEliad, Sharon YosefovD♭ Major83B100
רוב השעות + בואי by Participants of Festigal, Idan Raichel, Merguiרוב השעות + בואיParticipants of Festigal, Idan Raichel, MerguiD♭ Major83B140
קוביות by Static & Ben El, Anna ZakקוביותStatic & Ben El, Anna ZakD♭ Major73B105

כמעט מפורסמת by Noa Kirel Information

This song is track #1 in כמעט מפורסמת by Noa Kirel, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 2:44 and was released on June 13, 2017. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. כמעט מפורסמת doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

כמעט מפורסמת BPM

כמעט מפורסמת has a BPM of 100. Since this track has a tempo of 100, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

כמעט מפורסמת Key

The key of כמעט מפורסמת is B♭ Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 3A. So, the perfect camelot match for 3A would be either 3A or 2B. While, a low energy boost can consist of either 3B or 4A. For moderate energy boost, you would use 12A and a high energy boost can either be 5A or 10A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 2A would be a great choice. Where 6A would give you a moderate drop, and 1A or 8A would be a high energy drop. Lastly, 6B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.