משפחת מלוכה by Hila Ruach

Song Analysis

Audio information that is featured on משפחת מלוכה by Hila Ruach.

Acousticness

16%

Energy

85%

Liveness

40%

Speechiness

3%

Danceability

74%

Instrumentalness

1%

Loudness

89%

Valence

93%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to משפחת מלוכה by Hila Ruach. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
תרקדי את זה by Daniela Spector, Dana Ivgyתרקדי את זהDaniela Spector, Dana IvgyB Minor510A161
Everyone (And Their Mom) by theAngelcyEveryone (And Their Mom)theAngelcyB Minor810A100
דם by Monica SexדםMonica SexB Minor510A105
אל תגידי by Liron Amramאל תגידיLiron AmramB Minor710A98
חלום by Inbal PerlmuterחלוםInbal PerlmuterB Minor410A132
Thoughts by The Paz BandThoughtsThe Paz BandB Minor610A62
חשמל מהשמש by Amir Levחשמל מהשמשAmir LevB Minor410A141
מצרים by Aya Korem, Lea ShabatמצריםAya Korem, Lea ShabatB Minor810A80
לא הייתה נחיתה על הירח by Girafot, Balkan Beat Boxלא הייתה נחיתה על הירחGirafot, Balkan Beat BoxB Minor810A120
ענבלים by SheshetענבליםSheshetB Minor510A102
אייסקרים by Hila RuachאייסקריםHila RuachB Minor610A179
אני והבחורה שלי by קוסטה קפלןאני והבחורה שליקוסטה קפלןB Minor610A90
Love in Mind by Omri KerenLove in MindOmri KerenB Minor410A148
Strawberry Fields Forever by TATRANStrawberry Fields ForeverTATRANB Minor510A151
אילת by Shlomi ShabanאילתShlomi ShabanB Minor610A155
Cut It Out by Daniela Spector, Ben SpectorCut It OutDaniela Spector, Ben SpectorB Minor710A86
סקס by Mofa Haarnavot Shel Dr. KasperסקסMofa Haarnavot Shel Dr. KasperB Minor510A188
ספורט by Aya Zahavi FeiglinספורטAya Zahavi FeiglinB Minor610A132
Khulat Einaim by Alma Zohar, Dudu TassaKhulat EinaimAlma Zohar, Dudu TassaB Minor810A94
Ad Ha'ofek by Ben GolanAd Ha'ofekBen GolanB Minor710A109
מאניה by Gon Ben Ari, Zulat ChoirמאניהGon Ben Ari, Zulat ChoirB Minor810A106
גיבור צבא ההגנה by Pollyanna Frankגיבור צבא ההגנהPollyanna FrankD Major410B156
דובה גריזלית by Hila Ruachדובה גריזליתHila RuachD Major910B125
Dust by Tiny FingersDustTiny FingersD Major910B104
Nosei Hamigbaat by Nosei HamigbaatNosei HamigbaatNosei HamigbaatD Major710B142
בוסה נובה קטן by Rami Fortisבוסה נובה קטןRami FortisD Major810B122
זהירות מהמרווח by Inbal Perlmuterזהירות מהמרווחInbal PerlmuterD Major710B145
Got It by Lucille Crew, Guy MazigGot ItLucille Crew, Guy MazigD Major610B87
מזויף by Gon Ben Ari, Zulat ChoirמזויףGon Ben Ari, Zulat ChoirD Major510B158
איש קטן by Tomer Yosefאיש קטןTomer YosefD Major910B108
Tiger by ForesTTTigerForesTTD Major610B109
Shivers by The Witches, Nick CaveShiversThe Witches, Nick CaveD Major410B115
נסיכה by Uzi Navon & AcquaintancesנסיכהUzi Navon & AcquaintancesD Major310B175
מדור פיות by Rami Fortisמדור פיותRami FortisD Major810B95
מוסיקה לפרסומות by Hila Ruachמוסיקה לפרסומותHila RuachD Major610B92
אימפריה by Shabak SamechאימפריהShabak SamechD Major910B102
Bad Habits by Noga ErezBad HabitsNoga ErezD Major710B134
סליק by WCסליקWCD Major910B104
Telephone by GESHEMTelephoneGESHEMD Major710B76
דיאטה by Efrat GoshדיאטהEfrat GoshD Major310B123
להתעורר בבוקר ולשנוא את עצמך by The Witchesלהתעורר בבוקר ולשנוא את עצמךThe WitchesD Major810B161
שיר קדמשנתי (סקס אחר) by Ilan Virtzberg, Shimon Gelbetzשיר קדמשנתי (סקס אחר)Ilan Virtzberg, Shimon GelbetzD Major610B149
Dvarim Kvedim kmo kapara by Yehu YaronDvarim Kvedim kmo kaparaYehu YaronD Major810B172
הפאנק והאוי by Tabarnakהפאנק והאויTabarnakD Major1010B95
הקו by Hila RuachהקוHila RuachD Major610B85
הצדפה המהבהבת by Rami Fortisהצדפה המהבהבתRami FortisD Major610B81

משפחת מלוכה by Hila Ruach Information

This song is track #9 in מוסיקה לפרסומות by Hila Ruach, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 2:59 and was released on May 9, 2018. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. משפחת מלוכה has a lot of energy, which makes it the perfect workout song. Though, it might not give you a strong dance vibe. So, this may not be something that you would want to play at a dance-off.

משפחת מלוכה BPM

משפחת מלוכה has a BPM of 132. Since this track has a tempo of 132, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

משפחת מלוכה Key

The key of משפחת מלוכה is B Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10A. So, the perfect camelot match for 10A would be either 10A or 9B. While, a low energy boost can consist of either 10B or 11A. For moderate energy boost, you would use 7A and a high energy boost can either be 12A or 5A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 9A would be a great choice. Where 1A would give you a moderate drop, and 8A or 3A would be a high energy drop. Lastly, 1B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.