זה מכבר by Oshik Levi

Song Analysis

Audio information that is featured on זה מכבר by Oshik Levi.

Acousticness

1%

Energy

51%

Liveness

32%

Speechiness

3%

Danceability

46%

Instrumentalness

0%

Loudness

88%

Valence

26%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to זה מכבר by Oshik Levi. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Yam Shaket by Geva AlonYam ShaketGeva AlonE Minor59A140
ביום מסה by Matti Caspiביום מסהMatti CaspiE Minor39A137
חוזה לך ברח by Oshik Leviחוזה לך ברחOshik LeviE Minor49A96
חופים הם לפעמים by Chava Albersteinחופים הם לפעמיםChava AlbersteinE Minor39A80
שיר של יום חולין by Maor Cohenשיר של יום חוליןMaor CohenE Minor79A76
פנים ושמות by Danny Robasפנים ושמותDanny RobasE Minor19A171
בדקה אחת שפויה by The Friends of Natashaבדקה אחת שפויהThe Friends of NatashaE Minor49A126
דמיון חופשי by Itzhak Klepterדמיון חופשיItzhak KlepterE Minor89A137
שיר של קיץ by Tomer Yeshayahuשיר של קיץTomer YeshayahuE Minor59A170
אף פעם לא תדעי by Shlomo Artziאף פעם לא תדעיShlomo ArtziE Minor79A133
סוס עץ - Live by Arik Einsteinסוס עץ - LiveArik EinsteinE Minor49A74
שיר ערש by Matti Caspiשיר ערשMatti CaspiE Minor39A92
הדייגים by Erez HaleviהדייגיםErez HaleviE Minor39A75
כל הדברים היפים באמת by Daniela Spectorכל הדברים היפים באמתDaniela SpectorE Minor29A116
Como la Luna by Shlomo YdovComo la LunaShlomo YdovE Minor59A105
פמלה חלק 1 by Boaz Sharabiפמלה חלק 1Boaz SharabiE Minor59A109
בצהרי יום by David Broza, Meir Arielבצהרי יוםDavid Broza, Meir ArielE Minor19A88
I Can See the Stars by Geva AlonI Can See the StarsGeva AlonG Major39B115
אמונה עיוורת by Berry Sakharofאמונה עיוורתBerry SakharofG Major59B94
התחלות by Izhar AshdotהתחלותIzhar AshdotG Major79B120
רק בשביל לקבל חיבוק by Eifo HaYeledרק בשביל לקבל חיבוקEifo HaYeledG Major69B78
לילה - בהופעה חיה by Shalom Hanochלילה - בהופעה חיהShalom HanochG Major29B88
ניצוצות by Fortisakharof, Rami Fortis, Berry SakharofניצוצותFortisakharof, Rami Fortis, Berry SakharofG Major49B100
טרמינל לומינלט by Meir Arielטרמינל לומינלטMeir ArielG Major79B109
Da by Alma ZoharDaAlma ZoharG Major89B156
לילה by Yehudit RavitzלילהYehudit RavitzG Major19B93
אחכה לך by The Pure Soulsאחכה לךThe Pure SoulsG Major89B143
15 דקות by Assaf Amdursky, Avishai Cohen15 דקותAssaf Amdursky, Avishai CohenG Major69B104
כמו צמח בר by Chava Albersteinכמו צמח ברChava AlbersteinG Major29B76
ככה היא באמצע by Kaveretככה היא באמצעKaveretG Major79B129
משבר אמון by Dani Litaniמשבר אמוןDani LitaniG Major79B78
הידעת את הדרך by Efraim Shamir, Shem-Tov Leviהידעת את הדרךEfraim Shamir, Shem-Tov LeviG Major59B142
שיר תשרי by Chava Albersteinשיר תשריChava AlbersteinG Major29B127
ליל חניה by Yardena Araziליל חניהYardena AraziG Major89B166
מים מתוקים by Meir Arielמים מתוקיםMeir ArielG Major39B121
כשזה עמוק by Korin Allalכשזה עמוקKorin AllalG Major69B83
ערב של יום בהיר by Efraim Shamirערב של יום בהירEfraim ShamirG Major69B133
מפנה מקום by Berry Sakharofמפנה מקוםBerry SakharofG Major79B77
כחול וירוק by Amir Levכחול וירוקAmir LevG Major49B129
שוב היא כאן by Yoni Rechterשוב היא כאןYoni RechterG Major39B79
לא תתפוס אותי by Meir Arielלא תתפוס אותיMeir ArielG Major49B140

זה מכבר by Oshik Levi Information

This song is track #5 in שירים מובחרים by Oshik Levi, which has a total of 33 tracks. The duration of this track is 3:34 and was released on March 3, 2008. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. זה מכבר doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

זה מכבר BPM

זה מכבר has a BPM of 135. Since this track has a tempo of 135, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

זה מכבר Key

The key of זה מכבר is E Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9A. So, the perfect camelot match for 9A would be either 9A or 8B. While, a low energy boost can consist of either 9B or 10A. For moderate energy boost, you would use 6A and a high energy boost can either be 11A or 4A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 8A would be a great choice. Where 12A would give you a moderate drop, and 7A or 2A would be a high energy drop. Lastly, 12B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.