ฉันยังเหมือนเดิม by Sirasak Ittipolpanish

Song Analysis

Audio information that is featured on ฉันยังเหมือนเดิม by Sirasak Ittipolpanish.

Acousticness

83%

Energy

44%

Liveness

22%

Speechiness

3%

Danceability

62%

Instrumentalness

0%

Loudness

86%

Valence

31%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ฉันยังเหมือนเดิม by Sirasak Ittipolpanish. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ยามเมื่อลมพัดหวน by J Jetrinยามเมื่อลมพัดหวนJ JetrinC Major58B72
เพราะมีเธอ by Charas FerngahromเพราะมีเธอCharas FerngahromC Major68B70
หัวใจว่างเปล่า by ตั๊ม สมประสงค์หัวใจว่างเปล่าตั๊ม สมประสงค์C Major48B156
คนไม่มีสิทธิ์ by Microคนไม่มีสิทธิ์MicroC Major58B108
เหลวแหลก by ไฮเปอร์เหลวแหลกไฮเปอร์C Major48B138
อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ by ดัง พันกร บุณยะจินดาอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือดัง พันกร บุณยะจินดาC Major68B163
ข้ามฟ้ามาร้องไห้ by เจี๊ยบ วรรธนาข้ามฟ้ามาร้องไห้เจี๊ยบ วรรธนาC Major38B144
อยากหมุนเวลา by J JetrinอยากหมุนเวลาJ JetrinC Major68B128
พบรัก by Danupol KaewkarnพบรักDanupol KaewkarnC Major58B84
รู้สึกอย่างไร by Raptorรู้สึกอย่างไรRaptorC Major78B75
ใจเอย by MarshaใจเอยMarshaC Major38B144
ไม่กล้าบอกเธอ by โจ & ก้องไม่กล้าบอกเธอโจ & ก้องC Major58B136
คนเบื้องหลัง by M Auttaponคนเบื้องหลังM AuttaponC Major78B132
มาเพื่อลา by ทัช ณ ตะกั่วทุ่งมาเพื่อลาทัช ณ ตะกั่วทุ่งC Major68B92
ยังมี by เฉลียงยังมีเฉลียงC Major48B128
วันนี้...ฉันมีเธอ by สุเมธ & เดอะปั๋งวันนี้...ฉันมีเธอสุเมธ & เดอะปั๋งC Major48B94
ทางเดินแห่งรัก by Amp Saowaluckทางเดินแห่งรักAmp SaowaluckC Major68B206
ซ้ำเติม by Thanet Warakulnukrorซ้ำเติมThanet WarakulnukrorC Major68B164
เดิมพันชีวิต by มิคกี้เดิมพันชีวิตมิคกี้C Major28B128
สนามอารมณ์ by Orrawee Sajjanonสนามอารมณ์Orrawee SajjanonC Major28B129
แรงบันดาลใจ by RaptorแรงบันดาลใจRaptorC Major58B160
พรานล่อเนื้อ by สุเมธ & เดอะปั๋งพรานล่อเนื้อสุเมธ & เดอะปั๋งC Major38B116
ขอเริ่มใหม่ by Incaขอเริ่มใหม่IncaC Major88B109
รักเธอแต่เธอไม่รู้ by Lift-Oilรักเธอแต่เธอไม่รู้Lift-OilC Major58B142
UHT..นี่แหละเพื่อน by U.H.T.UHT..นี่แหละเพื่อนU.H.T.C Major108B116
หยุดตรงนี้ที่เธอ by รวมศิลปิน (ฟอร์ด แอนด์ เฟรนด์ส)หยุดตรงนี้ที่เธอรวมศิลปิน (ฟอร์ด แอนด์ เฟรนด์ส)A Minor78A156
ปล่อยใจฝัน by Viyada Komarakul Na Nakornปล่อยใจฝันViyada Komarakul Na NakornA Minor58A86
ใจคนคอย by กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาใจคนคอยกุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดาA Minor68A104
ดูมั้ย by Lift-Oilดูมั้ยLift-OilA Minor98A122
ภวังค์รัก by สุชาติ ชวางกูรภวังค์รักสุชาติ ชวางกูรA Minor38A148

ฉันยังเหมือนเดิม by Sirasak Ittipolpanish Information

This song is track #9 in ศิรศักดิ์ by Sirasak Ittipolpanish, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 3:20 and was released on January 30, 2001. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ฉันยังเหมือนเดิม doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ฉันยังเหมือนเดิม BPM

ฉันยังเหมือนเดิม has a BPM of 136. Since this track has a tempo of 136, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

ฉันยังเหมือนเดิม Key

The key of ฉันยังเหมือนเดิม is C Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8B. So, the perfect camelot match for 8B would be either 8B or 9A. While, 9B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 5B and a high energy boost can either be 10B or 3B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 8A or 7B will give you a low energy drop, 11B would be a moderate one, and 6B or 1B would be a high energy drop. Lastly, 5A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.