ในการจากลา by Laika

Song Analysis

Audio information that is featured on ในการจากลา by Laika.

Acousticness

90%

Energy

20%

Liveness

11%

Speechiness

3%

Danceability

48%

Instrumentalness

0%

Loudness

77%

Valence

11%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ในการจากลา by Laika. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
รู้ตัวอีกที by MEYOUรู้ตัวอีกทีMEYOUE Major512B129
Insanity by Imhavingabadday.InsanityImhavingabadday.E Major512B91
อย่าเป็นฉันเลย Tyrion by Uncle Benอย่าเป็นฉันเลย TyrionUncle BenE Major312B140
คนสำคัญ - Ost.Blackout บาร์ลับไม่มีในโลก by Violette Wautierคนสำคัญ - Ost.Blackout บาร์ลับไม่มีในโลกViolette WautierE Major612B150
คิดไม่คิด by Earth Patraveeคิดไม่คิดEarth PatraveeE Major512B105
River by YEWRiverYEWE Major312B81
หน้าร้อน (Summer) by CORNBOIหน้าร้อน (Summer)CORNBOIE Major512B106
วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค by Aylaวิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัคAylaE Major412B180
Dear You by Qler, BibibesiDear YouQler, BibibesiE Major612B108
อย่าบอกว่าไม่รัก by Moving and Cut, วิเศษนิยมอย่าบอกว่าไม่รักMoving and Cut, วิเศษนิยมE Major612B160
April's Loop by NumchaApril's LoopNumchaE Major312B154
Ms. Winter by Imhavingabadday.Ms. WinterImhavingabadday.E Major512B97
ถึงใคร ในคืนหนึ่ง by Youth Brushถึงใคร ในคืนหนึ่งYouth BrushE Major712B132
Moonlight by 92914Moonlight92914E Major212B93
ไร้รัก by Highhotไร้รักHighhotE Major712B103
ดวงเดือน by JOEY PHUWASITดวงเดือนJOEY PHUWASITE Major612B158
เพลงที่เธอ(เคย)ชอบฟัง by Aylaเพลงที่เธอ(เคย)ชอบฟังAylaE Major512B180
A Maze in Your Eyes by quicksand bedA Maze in Your Eyesquicksand bedC Major38B80
childhood paradise by Plastic Plasticchildhood paradisePlastic PlasticC Major58B172
ชอบหน้าหนาวที่มีเธอ by Pearpilincys, Ployjitsชอบหน้าหนาวที่มีเธอPearpilincys, PloyjitsC Major38B115
ห้ามใจไม่อยู่ by Earth Patraveeห้ามใจไม่อยู่Earth PatraveeC Major68B166
ดื่ม by Telex Telexsดื่มTelex TelexsC Major78B160
สิ่งสุดท้าย by Somkiatสิ่งสุดท้ายSomkiatC Major58B120
Follow by Atom ChanakanFollowAtom ChanakanC Major58B106
Sad Movie by F.HERO, Bright VachirawitSad MovieF.HERO, Bright VachirawitC Major68B90
You'll Be Fine by Soft PineYou'll Be FineSoft PineC Major58B108
Friend Zone by Three Man DownFriend ZoneThree Man DownC Major68B94
hate you, love you by Plastic Plastichate you, love youPlastic PlasticC Major58B108
นั่งโง่ๆ ริมทะเล - feat. NONT TANONT, JEEP TK by MEAN, NONT TANONT, JEEPนั่งโง่ๆ ริมทะเล - feat. NONT TANONT, JEEP TKMEAN, NONT TANONT, JEEPC Major68B82
ขอบคุณ by SlurขอบคุณSlurC Major88B90
ไม่มีแฟนได้ไง feat. Kanom by Liptaไม่มีแฟนได้ไง feat. KanomLiptaC Major68B92
ไม่เคยไม่คิดถึง by Pauseไม่เคยไม่คิดถึงPauseC Major68B100
ฟ้า (Blue Heart) by LANDOKMAIฟ้า (Blue Heart)LANDOKMAIC Major38B180
แอบมอง by fluffypakแอบมองfluffypakC Major58B106
ฝาก by WarinฝากWarinC Major18B70
Wish by BlackbeansWishBlackbeansC Major58B136
พอไหว by Atom ChanakanพอไหวAtom ChanakanC Major48B86
กลับกันเถอะ by PolycatกลับกันเถอะPolycatC Major68B91
จากกันเสียดีกว่า by Postboxจากกันเสียดีกว่าPostboxC Major68B75
Temporary Star by Youth BrushTemporary StarYouth BrushC Major38B130
ไปหาทำ by BOWKYLIONไปหาทำBOWKYLIONC Major58B180

ในการจากลา by Laika Information

This song is track #1 in ในการจากลา by Laika, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 4:04 and was released on April 30, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ในการจากลา doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ในการจากลา BPM

ในการจากลา has a BPM of 131. Since this track has a tempo of 131, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

ในการจากลา Key

The key of ในการจากลา is E Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 12B. So, the perfect camelot match for 12B would be either 12B or 1A. While, 1B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 9B and a high energy boost can either be 2B or 7B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 12A or 11B will give you a low energy drop, 3B would be a moderate one, and 10B or 5B would be a high energy drop. Lastly, 9A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.