הנשיקות שלי by Omer Adam

Song Analysis

Audio information that is featured on הנשיקות שלי by Omer Adam.

Acousticness

93%

Energy

36%

Liveness

11%

Speechiness

4%

Danceability

66%

Instrumentalness

0%

Loudness

86%

Valence

63%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to הנשיקות שלי by Omer Adam. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
מודה אני by Omer Adamמודה אניOmer AdamA♭ Minor51A138
אם אתה גבר by Noa Kirelאם אתה גברNoa KirelA♭ Minor71A140
זוט עני by Ella leeזוט עניElla leeA♭ Minor51A138
ורוד שחור by Talisman, Yam Refaeliורוד שחורTalisman, Yam RefaeliA♭ Minor61A170
מים שקופים by Omer Adamמים שקופיםOmer AdamB Major51B92
כפיות by Eden HasonכפיותEden HasonB Major51B120
חביב אלבי by Static & Ben El, Nasrin Kadryחביב אלביStatic & Ben El, Nasrin KadryB Major81B150
אני אדם פשוט by Yishay Swissa, Michael Swissa, Roy Kafriאני אדם פשוטYishay Swissa, Michael Swissa, Roy KafriB Major61B136
יעשו לנו כבוד by Omer Adamיעשו לנו כבודOmer AdamB Major51B130

An error has occurred! We could not play this song at this time.