קרוב אליך by Akiva

קרוב אליך Audio Features

Acousticness
76%
Energy
30%
Liveness
12%
Speechiness
3%
Danceability
48%
Instrumentalness
0%
Loudness
84%
Valence
14%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Been There Before by Waterbury MesivtaBeen There BeforeWaterbury MesivtaE♭ Major35B76
Tatty My King by Benny FriedmanTatty My KingBenny FriedmanE♭ Major25B130
אוהב לבינתיים by Sapir Sabanאוהב לבינתייםSapir SabanE♭ Major35B110
חלקת אלוהים (מתוך פרויקט חלקת אלוהים (מתוך פרויקט "יעלה ויבוא")Yonatan Razel, צאן ברזל מוזיקהC Minor55A118
רק בשמחות (מתוך הסדרה מנגן ושר) by Bar Tzabaryרק בשמחות (מתוך הסדרה מנגן ושר)Bar TzabaryC Minor75A130
Bl Alb by הכוכב הבא, Valerie HamatyBl Albהכוכב הבא, Valerie HamatyC Minor45A56
אני זוכר by Adir Getzאני זוכרAdir GetzC Minor65A116
לך לך by Akivaלך לךAkivaC Minor65A156
שיר פשוט by משה קלייןשיר פשוטמשה קלייןC Minor65A128
אלו פינו by Almaאלו פינוAlmaC Minor35A175
הרגע שלנו by Ben Snofהרגע שלנוBen SnofC Minor55A140
כתר by ביני לנדאוכתרביני לנדאוC Minor45A70
כל הפרפרים by Diklaכל הפרפריםDiklaC Minor65A127

קרוב אליך by Akiva Information

This song is track #4 in אל תעזבי ידיים by Akiva, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 3:47 and was released on September 17, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. קרוב אליך doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

קרוב אליך BPM

קרוב אליך has a BPM of 78. Since this track has a tempo of 78, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

קרוב אליך Key

The key of קרוב אליך is E♭ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 5B. So, the perfect camelot match for 5B would be either 5B or 6A. While, 6B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 2B and a high energy boost can either be 7B or 12B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 5A or 4B will give you a low energy drop, 8B would be a moderate one, and 3B or 10B would be a high energy drop. Lastly, 2A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.