อำลา by หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

Song Analysis

Audio information that is featured on อำลา by หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม.

Acousticness

65%

Energy

34%

Liveness

30%

Speechiness

3%

Danceability

58%

Instrumentalness

0%

Loudness

85%

Valence

37%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to อำลา by หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
สู้เพื่อเธอ by หลวงไก่ อาร์ สยามสู้เพื่อเธอหลวงไก่ อาร์ สยามG Major79B156
ฮักสามเศร้า...เฮาสามคน - Remix Version by ดอกอ้อ-ก้านตองฮักสามเศร้า...เฮาสามคน - Remix Versionดอกอ้อ-ก้านตองG Major109B128
ครั้งแรกที่สบตาเธอ by เสถียร ทำมือครั้งแรกที่สบตาเธอเสถียร ทำมือG Major49B128
อ้ายมาส่งทาง by Monkan Kankoonอ้ายมาส่งทางMonkan KankoonG Major69B124
กระต่ายหมายจันทร์ by พิทักษ์กระต่ายหมายจันทร์พิทักษ์G Major29B66
คุณนายโรงแรม by ระพิน ภูไทคุณนายโรงแรมระพิน ภูไทG Major59B76
รักข้ามคลอง by Got Jakraphanรักข้ามคลองGot JakraphanG Major79B116
สิเอาผู้นี้ by ลำเพลิน วงศกรสิเอาผู้นี้ลำเพลิน วงศกรG Major99B139
เก็บเงินแต่งงาน by ศรเพชร ศรสุพรรณเก็บเงินแต่งงานศรเพชร ศรสุพรรณG Major69B170
แพ้รบสนามรัก by Monkan Kankoon, Maithai Jaitawanแพ้รบสนามรักMonkan Kankoon, Maithai JaitawanG Major99B135
อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น by Kong Huayraiอกหักดีกว่าฮักบ่เป็นKong HuayraiG Major59B120
ผิดไหมที่รักเธอ by Amp Saowaluckผิดไหมที่รักเธอAmp SaowaluckG Major29B150
ดอกนีออนบานค่ำ by Takkatan Cholladaดอกนีออนบานค่ำTakkatan CholladaG Major99B130
คนโง่ๆ (อย่างฉันจะรู้อะไร) (Mission 4 Project) by James Ruangsakคนโง่ๆ (อย่างฉันจะรู้อะไร) (Mission 4 Project)James RuangsakG Major59B75
สัญญาต้องเป็นสัญญา by Bird Thongchaiสัญญาต้องเป็นสัญญาBird ThongchaiG Major39B79

อำลา by หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม Information

This song is track #10 in วอนฟ้าห่มดาว by หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 3:54 and was released on March 16, 2006. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. อำลา doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

อำลา BPM

อำลา has a BPM of 74. Since this track has a tempo of 74, the tempo markings of this song would be Adagio (slowly with great expression). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

อำลา Key

The key of อำลา is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.