เงียบหน่อย by ZENTYARB, PUNYARB

เงียบหน่อย Audio Features

Acousticness
28%
Energy
56%
Liveness
14%
Speechiness
7%
Danceability
84%
Instrumentalness
0%
Loudness
87%
Valence
24%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Selfmade by UrboyTJ, Violette WautierSelfmadeUrboyTJ, Violette WautierD Major710B80
ไร้เดียงสา - NDS by SAMBLACK, Lazyloxyไร้เดียงสา - NDSSAMBLACK, LazyloxyD Major610B98
ตะขาบ by Younggu, FIIXD, GUYGEEGEE, Sugar Bubble, SPRITE, RaybheemตะขาบYounggu, FIIXD, GUYGEEGEE, Sugar Bubble, SPRITE, RaybheemD Major710B86
จีบ by QLERจีบQLERD Major410B95
ตลอดไปไม่มีจริง by ROOFTOP, Wonderframeตลอดไปไม่มีจริงROOFTOP, WonderframeD Major710B78
TOY by THE TOYSTOYTHE TOYSD Major410B120
กอดกัน by K6Y, Lazyloxy, JayrunกอดกันK6Y, Lazyloxy, JayrunD Major610B91
รู้สึกดี by T!NEรู้สึกดีT!NED Major510B112
A Rocket to the Moon by Gavin DA Rocket to the MoonGavin DD Major410B148
MAFUCKA by 1MILL, Yak GottiMAFUCKA1MILL, Yak GottiD Major710B170
ตาหวาน by MIXSJAY, RiskytimeตาหวานMIXSJAY, RiskytimeD Major510B128
ไม่ยินดี by SAMBLACKไม่ยินดีSAMBLACKD Major710B91
ซุปเปอร์ไซย่า by UrboyTJ, Maiyarapซุปเปอร์ไซย่าUrboyTJ, MaiyarapD Major710B120
Jinny Needs Smoke by DIAMOND MQTJinny Needs SmokeDIAMOND MQTD Major510B85
อีกแล้ว by MEYOUอีกแล้วMEYOUD Major410B73
แฟนเก่าที่ดีที่สุด by Highhotแฟนเก่าที่ดีที่สุดHighhotD Major610B155
ไม่ยินดี - Raw Session Live by SAMBLACKไม่ยินดี - Raw Session LiveSAMBLACKD Major410B90
ไฟเย็น by YOUNGOHMไฟเย็นYOUNGOHMD Major610B174
พยายามเป็นคนของเธอ by MaxMillorพยายามเป็นคนของเธอMaxMillorD Major310B156
ความรัก ลมหายใจ by Saranความรัก ลมหายใจSaranD Major610B142
ลองก่อน by ALREADY DEADD, NGAZ YB, FIIXD, Gavin D, YOUNGOHM, JXHMXN YB, Sonofoลองก่อนALREADY DEADD, NGAZ YB, FIIXD, Gavin D, YOUNGOHM, JXHMXN YB, SonofoD Major410B160
จำเลยรัก - Defendant Of Love by F.HERO, Txrboจำเลยรัก - Defendant Of LoveF.HERO, TxrboB Minor810A80
ROCKET JET by VEMLYIE, 19HUNNID, 1MillROCKET JETVEMLYIE, 19HUNNID, 1MillB Minor610A174
MY WRLD by OG-ANIC, LazyloxyMY WRLDOG-ANIC, LazyloxyB Minor410A138
Price Tag by 1MILLPrice Tag1MILLB Minor410A128

เงียบหน่อย by ZENTYARB, PUNYARB Information

This song is track #1 in เงียบหน่อย by ZENTYARB, PUNYARB, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 3:26 and was released on September 26, 2020. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. In fact, based on the song analysis, เงียบหน่อย is a very danceable song and should be played at your next party!

เงียบหน่อย BPM

เงียบหน่อย has a BPM of 105. Since this track has a tempo of 105, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

เงียบหน่อย Key

The key of เงียบหน่อย is D Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10B. So, the perfect camelot match for 10B would be either 10B or 11A. While, 11B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 7B and a high energy boost can either be 12B or 5B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 10A or 9B will give you a low energy drop, 1B would be a moderate one, and 8B or 3B would be a high energy drop. Lastly, 7A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.