תישא אותי לאישה by Iggy Waxman

Song Analysis

Audio information that is featured on תישא אותי לאישה by Iggy Waxman.

Acousticness

2%

Energy

60%

Liveness

15%

Speechiness

4%

Danceability

56%

Instrumentalness

0%

Loudness

86%

Valence

59%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to תישא אותי לאישה by Iggy Waxman. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
שיר תשרי by Chava Albersteinשיר תשריChava AlbersteinG Major19B125
הכחול האפור הזה by Sivan Shavitהכחול האפור הזהSivan ShavitG Major49B82
המזרח התיכון by Ivri Liderהמזרח התיכוןIvri LiderG Major79B98
Gingiot by GingiotGingiotGingiotG Major69B118
ליל חניה by Yardena Araziליל חניהYardena AraziG Major89B166
אריה ורותי by Amir Levאריה ורותיAmir LevG Major49B127
תחנה סופית by Riki Gal, Monica Sexתחנה סופיתRiki Gal, Monica SexG Major89B120
סרטים by Kerach TeshaסרטיםKerach TeshaG Major99B129
את לא by Rami Fortisאת לאRami FortisG Major89B94
מחכים למשיח by Shalom Hanochמחכים למשיחShalom HanochG Major99B95
שיר ישן by Ethnixשיר ישןEthnixG Major69B140
כל הסיבות by Kol HaChatichim Etzliכל הסיבותKol HaChatichim EtzliG Major79B128
כחול וירוק by Amir Levכחול וירוקAmir LevG Major49B129
אוהבת אותך, עוזבת אותך by Dafna Armoniאוהבת אותך, עוזבת אותךDafna ArmoniG Major59B84
פנים אל מול פנים by Benzinפנים אל מול פניםBenzinG Major69B84
שומר אריות by Monica Sexשומר אריותMonica SexG Major79B146
הספסל ההוא מול האגם by Mashinaהספסל ההוא מול האגםMashinaG Major49B132
תרנגול כפרות by Yossi Banaiתרנגול כפרותYossi BanaiG Major39B115
לאן עפים הברווזים by Amir Levלאן עפים הברווזיםAmir LevG Major69B91
משנה לשנה by Yehudit Ravitzמשנה לשנהYehudit RavitzG Major39B86
אומר דברים בשקט by Oren Barzilayאומר דברים בשקטOren BarzilayG Major59B84
המזרח התיכון - DJ PM & Tomer Maizner Remix by Ivri Lider, DJ PM, Tomer Maiznerהמזרח התיכון - DJ PM & Tomer Maizner RemixIvri Lider, DJ PM, Tomer MaiznerG Major89B105

תישא אותי לאישה by Iggy Waxman Information

This song is track #7 in גדלנו יחד (הגל החדש ברוק הישראלי 1990-1998) by Iggy Waxman, which has a total of 11 tracks. The duration of this track is 3:33 and was released on January 3, 1998. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. תישא אותי לאישה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

תישא אותי לאישה BPM

תישא אותי לאישה has a BPM of 156. Since this track has a tempo of 156, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are running. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

תישא אותי לאישה Key

The key of תישא אותי לאישה is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.