חור בלבנה by Arkadi Duchin, Nofar Salman

חור בלבנה Audio Features

Acousticness
3%
Energy
55%
Liveness
21%
Speechiness
3%
Danceability
47%
Instrumentalness
0%
Loudness
87%
Valence
17%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
לא יכולתי לעשות כלום by Ninet Tayebלא יכולתי לעשות כלוםNinet TayebB Minor610A130
Love in Mind by Omri KerenLove in MindOmri KerenB Minor410A148
אין אמת אחת by Anat Malamud, הפיל הכחול - Hapilאין אמת אחתAnat Malamud, הפיל הכחול - HapilB Minor410A143
Working Class Hero by Daniela Spector, MookiWorking Class HeroDaniela Spector, MookiB Minor610A200
Khulat Einaim by Alma Zohar, Dudu TassaKhulat EinaimAlma Zohar, Dudu TassaB Minor810A94
לישון בעמידה by Full Trunkלישון בעמידהFull TrunkB Minor810A95
בוער בי השינוי by Marina Maximilianבוער בי השינויMarina MaximilianB Minor510A146
Shufuni by Sarit Hadad, Offer NissimShufuniSarit Hadad, Offer NissimB Minor810A128
Cut It Out by Daniela Spector, Ben SpectorCut It OutDaniela Spector, Ben SpectorB Minor710A86
איזה יום טוב (Eizeh Yom Tov) by Idan Raichel, Nasrin Kadriאיזה יום טוב (Eizeh Yom Tov)Idan Raichel, Nasrin KadriB Minor610A140
בתוך הצינורות by Algeirבתוך הצינורותAlgeirB Minor410A135
ילדים אהבה שירה by Jane Bordeauxילדים אהבה שירהJane BordeauxB Minor510A100
בלונדיניות על אוטוביאנקי by Rami Fortisבלונדיניות על אוטוביאנקיRami FortisB Minor610A110
מתי לחזור by Dudu Tassaמתי לחזורDudu TassaB Minor510A80
הלילה by Erez HaleviהלילהErez HaleviD Major110B80
אשבו by Etti AnkriאשבוEtti AnkriD Major510B100
פעם את לילה by הכוכב הבא, Shay Hamberפעם את לילההכוכב הבא, Shay HamberD Major410B100
ירח בשמיים by Lea Shabatירח בשמייםLea ShabatD Major510B107
את שקט by Eviatar Banaiאת שקטEviatar BanaiD Major210B124
את ואני נוסעים לאט by Assaf Amdurskyאת ואני נוסעים לאטAssaf AmdurskyD Major410B144
כוחך הרם by Yuval Dayanכוחך הרםYuval DayanD Major810B104
Feel the Buzz by Ninet TayebFeel the BuzzNinet TayebD Major710B168
לישון בלעדיי by Daniela Spectorלישון בלעדייDaniela SpectorD Major410B130
אבא by Amir DadonאבאAmir DadonD Major510B122
מישהו פעם - גרסת פסנתר by Ivri Liderמישהו פעם - גרסת פסנתרIvri LiderD Major310B167
נסיכה by Uzi Navon & AcquaintancesנסיכהUzi Navon & AcquaintancesD Major410B175
פנים אל מול פנים by Yehuda Poliker, Gidi Govפנים אל מול פניםYehuda Poliker, Gidi GovD Major110B143

חור בלבנה by Arkadi Duchin, Nofar Salman Information

This song is track #4 in צו השעה - צו שלישי by Arkadi Duchin, Nofar Salman, which has a total of 14 tracks. The duration of this track is 3:43 and was released on December 22, 2020. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. חור בלבנה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

חור בלבנה BPM

חור בלבנה has a BPM of 133. Since this track has a tempo of 133, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

חור בלבנה Key

The key of חור בלבנה is B Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10A. So, the perfect camelot match for 10A would be either 10A or 9B. While, a low energy boost can consist of either 10B or 11A. For moderate energy boost, you would use 7A and a high energy boost can either be 12A or 5A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 9A would be a great choice. Where 1A would give you a moderate drop, and 8A or 3A would be a high energy drop. Lastly, 1B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.