לא לבכות by Moshe Ben Yohana, שגיא שובל

Song Analysis

Audio information that is featured on לא לבכות by Moshe Ben Yohana, שגיא שובל.

Acousticness

31%

Energy

50%

Liveness

9%

Speechiness

3%

Danceability

55%

Instrumentalness

0%

Loudness

91%

Valence

75%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to לא לבכות by Moshe Ben Yohana, שגיא שובל. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
קוצים א by Meir Arielקוצים אMeir ArielD Major610B118
הצדפה המהבהבת by Rami Fortisהצדפה המהבהבתRami FortisD Major610B81
The Wall of Sounds by Geva AlonThe Wall of SoundsGeva AlonD Major310B118
Eich Uchal Lehamshich Lishon by Alma ZoharEich Uchal Lehamshich LishonAlma ZoharD Major410B96
עיר לבנה, חיים באפור by Rockfourעיר לבנה, חיים באפורRockfourD Major510B178
מהר מדי by Girafotמהר מדיGirafotD Major510B161
כמו אל מים by Yehudit Ravitzכמו אל מיםYehudit RavitzD Major210B131
את ואני נוסעים לאט by Assaf Amdurskyאת ואני נוסעים לאטAssaf AmdurskyD Major410B144
בוסה נובה קטן by Rami Fortisבוסה נובה קטןRami FortisD Major810B122
שברי את הטלוויזיה by The Friends of Natashaשברי את הטלוויזיהThe Friends of NatashaD Major510B126
זה כל מה שיש by Yoni Rechterזה כל מה שישYoni RechterD Major110B119
Shivers by The Witches, Nick CaveShiversThe Witches, Nick CaveD Major410B115
הלילה by Erez HaleviהלילהErez HaleviD Major110B80
ואולי עכשיו by Mashinaואולי עכשיוMashinaD Major610B85
לישון בלעדיי by Daniela Spectorלישון בלעדייDaniela SpectorD Major410B130
נעמיד פני יתומים by Yehudit Ravitzנעמיד פני יתומיםYehudit RavitzD Major510B78
כמעט אמיתי by Aviv Guedjכמעט אמיתיAviv GuedjD Major410B130
בעינייך by Alon OleartchikבעינייךAlon OleartchikD Major410B69
לחץ by Berry SakharofלחץBerry SakharofD Major710B130
Dvarim Kvedim kmo kapara by Yehu YaronDvarim Kvedim kmo kaparaYehu YaronD Major810B172
שיר פרידה by Arik Sinaiשיר פרידהArik SinaiD Major710B82
Mod'e Ani (I Thank..) by AlgeirMod'e Ani (I Thank..)AlgeirD Major510B92
מדור פיות by Rami Fortisמדור פיותRami FortisD Major810B95
אתה by Eviatar Banai, Aviv GeffenאתהEviatar Banai, Aviv GeffenD Major310B78
לא לבכות by Aya Zahavi Feiglinלא לבכותAya Zahavi FeiglinD Major510B145
בואי נחמה by Alon Ederבואי נחמהAlon EderB Minor310A163
דרך המשי by Yehudit Ravitzדרך המשיYehudit RavitzB Minor310A108
תרקדי את זה by Daniela Spector, Dana Ivgyתרקדי את זהDaniela Spector, Dana IvgyB Minor510A161
Come Race Me by Geva AlonCome Race MeGeva AlonB Minor510A147
Hitragashti Likratcha by Alma ZoharHitragashti LikratchaAlma ZoharB Minor510A79
יש זמן by The Friends of Natashaיש זמןThe Friends of NatashaB Minor310A140
זה לא זה by Nurit Galron, Shimon Gelbetz, Ilan Virtzbergזה לא זהNurit Galron, Shimon Gelbetz, Ilan VirtzbergB Minor310A115
Cut It Out by Daniela Spector, Ben SpectorCut It OutDaniela Spector, Ben SpectorB Minor710A86
לא יכול לישון עכשיו by Tamuzלא יכול לישון עכשיוTamuzB Minor210A116
חבל שאת לא by Berry Sakharofחבל שאת לאBerry SakharofB Minor710A128
בתוך הצינורות by Algeirבתוך הצינורותAlgeirB Minor410A135
חשמל מהשמש by Amir Levחשמל מהשמשAmir LevB Minor410A141
בלונדיניות על אוטוביאנקי by Rami Fortisבלונדיניות על אוטוביאנקיRami FortisB Minor610A110
קמבודיה by Izhar AshdotקמבודיהIzhar AshdotB Minor610A124
Khulat Einaim by Alma Zohar, Dudu TassaKhulat EinaimAlma Zohar, Dudu TassaB Minor810A94
Working Class Hero by Daniela Spector, MookiWorking Class HeroDaniela Spector, MookiB Minor610A200
אילת by Shlomi ShabanאילתShlomi ShabanB Minor610A155
ריבונו של עולם by Berry Sakharofריבונו של עולםBerry SakharofB Minor810A134
באביב by Micha ShitritבאביבMicha ShitritB Minor610A128
גני גנים by Daniela Spectorגני גניםDaniela SpectorB Minor310A124

לא לבכות by Moshe Ben Yohana, שגיא שובל Information

This song is track #10 in אתה ואני ומיטל by Moshe Ben Yohana, שגיא שובל, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 1:38 and was released on March 8, 2016. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. לא לבכות doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

לא לבכות BPM

לא לבכות has a BPM of 138. Since this track has a tempo of 138, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

לא לבכות Key

The key of לא לבכות is D Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10B. So, the perfect camelot match for 10B would be either 10B or 11A. While, 11B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 7B and a high energy boost can either be 12B or 5B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 10A or 9B will give you a low energy drop, 1B would be a moderate one, and 8B or 3B would be a high energy drop. Lastly, 7A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.