ได้ยินไหม by Da Endorphine

Song Analysis

Audio information that is featured on ได้ยินไหม by Da Endorphine.

Acousticness

9%

Energy

64%

Liveness

28%

Speechiness

3%

Danceability

47%

Instrumentalness

0%

Loudness

92%

Valence

49%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ได้ยินไหม by Da Endorphine. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
MUSIC LOVER by Marsha, NarongvitMUSIC LOVERMarsha, NarongvitF♯ Major92B126
กลับคำสาหล่า by Mike Pirompornกลับคำสาหล่าMike PirompornF♯ Major52B124
ฝุ่น by Big Assฝุ่นBig AssF♯ Major52B124
ศรัทธา by Stone Metal FireศรัทธาStone Metal FireF♯ Major42B80
ไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอ - เพลงประกอบละคร 365 วันแห่งรัก by Nut Meriaไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอ - เพลงประกอบละคร 365 วันแห่งรักNut MeriaF♯ Major62B134
มาทำไม by Jintara Poonlarp, Bird ThongchaiมาทำไมJintara Poonlarp, Bird ThongchaiF♯ Major62B148
เธอทำให้ฉันเสียใจ by Cocktailเธอทำให้ฉันเสียใจCocktailF♯ Major72B176
อากาศ by Pang NakarinอากาศPang NakarinF♯ Major52B156
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... by Taxiคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...TaxiF♯ Major72B148
พรหมลิขิต by Big AssพรหมลิขิตBig AssF♯ Major72B120
อมพระมาพูด by Sek LosoอมพระมาพูดSek LosoF♯ Major72B82
Slow Motion (ระวังมันส์ชนโอ๋!!) by Joey BoySlow Motion (ระวังมันส์ชนโอ๋!!)Joey BoyF♯ Major62B110
คนมีเสน่ห์ by Pang Nakarinคนมีเสน่ห์Pang NakarinF♯ Major72B104
ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน by Da Endorphineไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนDa EndorphineF♯ Major62B129
ลมเปลี่ยนทิศ by Big Assลมเปลี่ยนทิศBig AssF♯ Major72B124
อยากรู้...แต่ไม่อยากถาม by Pop Pongkoolอยากรู้...แต่ไม่อยากถามPop PongkoolF♯ Major62B128
น้ำลาย by Silly Foolsน้ำลายSilly FoolsF♯ Major92B130
ทำอะไรสักอย่าง by Pang Nakarinทำอะไรสักอย่างPang NakarinF♯ Major62B87

ได้ยินไหม by Da Endorphine Information

This song is track #13 in Da & The Idols by Da Endorphine, which has a total of 23 tracks. The duration of this track is 3:41 and was released on July 21, 2011. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ได้ยินไหม doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ได้ยินไหม BPM

ได้ยินไหม has a BPM of 148. Since this track has a tempo of 148, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are jogging or cycling. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

ได้ยินไหม Key

The key of ได้ยินไหม is F♯ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 2B. So, the perfect camelot match for 2B would be either 2B or 3A. While, 3B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 11B and a high energy boost can either be 4B or 9B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 2A or 1B will give you a low energy drop, 5B would be a moderate one, and 12B or 7B would be a high energy drop. Lastly, 11A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.