לך אחר חלב by Yuval Banay

לך אחר חלב Audio Features

Acousticness
81%
Energy
28%
Liveness
11%
Speechiness
3%
Danceability
58%
Instrumentalness
0%
Loudness
86%
Valence
11%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
היכנסי כבר לאוטו וניסע by Meir Arielהיכנסי כבר לאוטו וניסעMeir ArielC Major48B120
ולא היה בינינו אלא זוהר by Karolinaולא היה בינינו אלא זוהרKarolinaC Major78B91
שועל במנוסה by Rami Fortis, Berry Sakharof, Fortisakharofשועל במנוסהRami Fortis, Berry Sakharof, FortisakharofC Major88B130
מלך שלך by Izhar Ashdotמלך שלךIzhar AshdotC Major68B124
גם כשעיניי פקוחות by Gabriel Balachsanגם כשעיניי פקוחותGabriel BalachsanC Major38B132
זה מכבר by Assaf Amdurskyזה מכברAssaf AmdurskyC Major58B70
ציגלה ביגלה בום by Yigal Bashanציגלה ביגלה בוםYigal BashanC Major68B95
תני לי סיבה by Benzinתני לי סיבהBenzinC Major78B138
אבוא בגבורות אדיר by Shai Tsabariאבוא בגבורות אדירShai TsabariC Major98B168
קאנא ווחדה by Knesiyat Hasechelקאנא ווחדהKnesiyat HasechelC Major88B104
בדמעות שאת בוכה by Pablo Rosenbergבדמעות שאת בוכהPablo RosenbergC Major48B74
Days of Hunger by Geva AlonDays of HungerGeva AlonC Major28B139
את מי את משקה דמעות by Sivan Shavitאת מי את משקה דמעותSivan ShavitC Major78B88
מאיר אריאל-משורר - רדיו by Meir Arielמאיר אריאל-משורר - רדיוMeir ArielA Minor78A176
חבק אותי by Amir Levחבק אותיAmir LevA Minor58A135
One Fainting Robin by Efrat Ben ZurOne Fainting RobinEfrat Ben ZurA Minor48A181
תפילה צעד 11 by Gabriel Balachsanתפילה צעד 11Gabriel BalachsanA Minor48A125
שוב לא נלך רחל (ראי רחל ראי) by Aric Lavieשוב לא נלך רחל (ראי רחל ראי)Aric LavieA Minor58A108
הוא האמין לה by Assaf Amdurskyהוא האמין להAssaf AmdurskyA Minor58A129
אל תשכחי לזכור אותי - נעימה by Teapacksאל תשכחי לזכור אותי - נעימהTeapacksA Minor78A81
הכל יכול by Habalyanimהכל יכולHabalyanimA Minor88A110
כנרת by Chava AlbersteinכנרתChava AlbersteinA Minor48A88
בואו נשיר לארץ יפה by Haim Mosheבואו נשיר לארץ יפהHaim MosheA Minor78A136
החבר אני by Rami Fortisהחבר אניRami FortisA Minor38A87
איפה נטשה ופייר by The Three'ngersאיפה נטשה ופיירThe Three'ngersA Minor58A174
גורל נדוש by Yuval Banayגורל נדושYuval BanayA Minor68A79
The Wind Whispers by Geva AlonThe Wind WhispersGeva AlonA Minor58A133
BBBBBB by Teapacks, BEMETBBBBBBTeapacks, BEMETA Minor68A106
חוף זהב by Zehava Benחוף זהבZehava BenA Minor98A126
קשה לי by Girafotקשה ליGirafotA Minor68A134
קיץ by Eran TzurקיץEran TzurA Minor68A137
תני לי מחסה by Ariel Zilberתני לי מחסהAriel ZilberA Minor88A122

לך אחר חלב by Yuval Banay Information

This song is track #6 in מעבר להרים by Yuval Banay, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 3:57 and was released on January 1, 2008. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. לך אחר חלב doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

לך אחר חלב BPM

לך אחר חלב has a BPM of 140. Since this track has a tempo of 140, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are jogging or cycling. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

לך אחר חלב Key

The key of לך אחר חלב is C Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8B. So, the perfect camelot match for 8B would be either 8B or 9A. While, 9B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 5B and a high energy boost can either be 10B or 3B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 8A or 7B will give you a low energy drop, 11B would be a moderate one, and 6B or 1B would be a high energy drop. Lastly, 5A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.