สัญญา...สาบาน by เจินเจิน บุญสูงเนิน

Song Analysis

Audio information that is featured on สัญญา...สาบาน by เจินเจิน บุญสูงเนิน.

Acousticness

52%

Energy

41%

Liveness

8%

Speechiness

3%

Danceability

64%

Instrumentalness

0%

Loudness

84%

Valence

61%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to สัญญา...สาบาน by เจินเจิน บุญสูงเนิน. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ความในใจ by เรนโบว์ความในใจเรนโบว์C Minor35A161
บทเรียนสอนใจ by ภูสมิง หน่อสวรรค์บทเรียนสอนใจภูสมิง หน่อสวรรค์C Minor25A94
ปูนาขาเก by คัฑลียา มารศรีปูนาขาเกคัฑลียา มารศรีC Minor95A135
วิมานดิน by Nantida KaewbuasaiวิมานดินNantida KaewbuasaiE♭ Major45B132
ตาแดงแดง by Palaphol, PunchตาแดงแดงPalaphol, PunchE♭ Major65B104
กระซิบสวาท by Orrawee SajjanonกระซิบสวาทOrrawee SajjanonE♭ Major35B126
ไม่แน่ใจ by Nichole Theriaultไม่แน่ใจNichole TheriaultE♭ Major25B62
เพียงคำเดียว by Sudhep WongsakamhaengเพียงคำเดียวSudhep WongsakamhaengE♭ Major15B70
วิมานดิน by Nantida KaewbuasaiวิมานดินNantida KaewbuasaiE♭ Major25B66
ดาวประดับใจ by ดอน สอนระเบียบดาวประดับใจดอน สอนระเบียบE♭ Major35B80

สัญญา...สาบาน by เจินเจิน บุญสูงเนิน Information

This song is track #7 in ผีเสื้อราตรี by เจินเจิน บุญสูงเนิน, which has a total of 19 tracks. The duration of this track is 4:01 and was released on March 15, 2019. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. สัญญา...สาบาน doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

สัญญา...สาบาน BPM

สัญญา...สาบาน has a BPM of 118. Since this track has a tempo of 118, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

สัญญา...สาบาน Key

The key of สัญญา...สาบาน is C Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 5A. So, the perfect camelot match for 5A would be either 5A or 4B. While, a low energy boost can consist of either 5B or 6A. For moderate energy boost, you would use 2A and a high energy boost can either be 7A or 12A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 4A would be a great choice. Where 8A would give you a moderate drop, and 3A or 10A would be a high energy drop. Lastly, 8B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.