המלך חי by Chava Alberstein

Song Analysis

Audio information that is featured on המלך חי by Chava Alberstein.

Acousticness

53%

Energy

41%

Liveness

30%

Speechiness

3%

Danceability

44%

Instrumentalness

0%

Loudness

90%

Valence

61%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to המלך חי by Chava Alberstein. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
עבדים by Shuli RandעבדיםShuli RandE Minor79A134
כי אנו עמך by Erez Lev Ariכי אנו עמךErez Lev AriE Minor79A141
ריקוד ההוביטים by Shem-Tov Levi, Shlomo Gronichריקוד ההוביטיםShem-Tov Levi, Shlomo GronichE Minor59A94
אביתר by Meir BanaiאביתרMeir BanaiE Minor59A116
יומולדת by Yaldey Bet Haetz, Café Shahor HazakיומולדתYaldey Bet Haetz, Café Shahor HazakE Minor79A106
שיירת הרוכבים by Assaf Amdursky, Israel Gurionשיירת הרוכביםAssaf Amdursky, Israel GurionE Minor69A120
שימי ידך בידי by Dafna Armoni, Yorik Ben Davidשימי ידך בידיDafna Armoni, Yorik Ben DavidE Minor49A138
שימי ידך by Yorik Ben David, Dafna Armoniשימי ידךYorik Ben David, Dafna ArmoniE Minor29A137
אזמר בשבחין by Shai Tsabariאזמר בשבחיןShai TsabariE Minor49A80
Shuv Yotze Hazemer Medley by HaGevatronShuv Yotze Hazemer MedleyHaGevatronE Minor59A171
אדון הסליחות by Yonatan Razelאדון הסליחותYonatan RazelE Minor59A116
שיירת הרוכבים by The Dudaimשיירת הרוכביםThe DudaimE Minor79A127
האיש מן הבקעה-בהופעה by Hanan Yovel, Dorit Reuveni, Ori Harpazהאיש מן הבקעה-בהופעהHanan Yovel, Dorit Reuveni, Ori HarpazE Minor49A139
איפה הם כל אבותינו by The High Windowsאיפה הם כל אבותינוThe High WindowsE Minor69A102
ארץ זבת חלב - שבועות by Mazi Cohen, Yoel Lernerארץ זבת חלב - שבועותMazi Cohen, Yoel LernerE Minor69A118
יה אכסוף by Yitzchak Meirיה אכסוףYitzchak MeirE Minor39A70
הייתי נער by Lehakat HaNachalהייתי נערLehakat HaNachalE Minor79A174
איפה טעינו by Danny Robasאיפה טעינוDanny RobasE Minor69A89
טיול לילי by Haparvarimטיול ליליHaparvarimE Minor39A136
חוזה לך ברח by Oshik Leviחוזה לך ברחOshik LeviE Minor39A95
ניגון שמחה by Eviatar Banaiניגון שמחהEviatar BanaiG Major99B111
מחרוזת: כי אשמרה שבת, דרור יקרא by Daklonמחרוזת: כי אשמרה שבת, דרור יקראDaklonG Major89B176
יש לי שתי ידיים by Ofra Weingarten, Dudu Zarיש לי שתי ידייםOfra Weingarten, Dudu ZarG Major29B106
פרפר נחמד by Guli Darzi Coleפרפר נחמדGuli Darzi ColeG Major49B144
שנים עשר הירחים by Shula Chenשנים עשר הירחיםShula ChenG Major69B113
השר משה מונטיפיורי by Yehoram Gaonהשר משה מונטיפיוריYehoram GaonG Major69B138
ליצן קטן by Ruchama Razליצן קטןRuchama RazG Major49B117
עומק האמת by Hadas Kleinman, Aviv Baharעומק האמתHadas Kleinman, Aviv BaharG Major79B175
החופש הגדול - קיץ by Naomi Shemerהחופש הגדול - קיץNaomi ShemerG Major59B149
מרדף by Chava AlbersteinמרדףChava AlbersteinG Major59B165
איזה יום שמח by Miki Kamאיזה יום שמחMiki KamG Major59B135
ליצן קטן by Dorit Reuveniליצן קטןDorit ReuveniG Major69B135
גוביינא by GazozגוביינאGazozG Major89B138
דמעות של מלאכים by Yoni Rechter, Avner Kanerדמעות של מלאכיםYoni Rechter, Avner KanerG Major39B80
ילדים ומטריה by Ofra Weingarten, Dudu Zarילדים ומטריהOfra Weingarten, Dudu ZarG Major19B115
כשהיום עולה by Meir Banaiכשהיום עולהMeir BanaiG Major89B118
ופרצת by Ariel Zilber, צמאהופרצתAriel Zilber, צמאהG Major89B140
ונסלח (מתוך פרויקט צמאה) by Eviatar Banai, צמאהונסלח (מתוך פרויקט צמאה)Eviatar Banai, צמאהG Major39B77

המלך חי by Chava Alberstein Information

This song is track #5 in מות הפרפר by Chava Alberstein, which has a total of 14 tracks. The duration of this track is 2:55 and was released on January 1, 1968. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. המלך חי doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

המלך חי BPM

המלך חי has a BPM of 117. Since this track has a tempo of 117, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

המלך חי Key

The key of המלך חי is E Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9A. So, the perfect camelot match for 9A would be either 9A or 8B. While, a low energy boost can consist of either 9B or 10A. For moderate energy boost, you would use 6A and a high energy boost can either be 11A or 4A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 8A would be a great choice. Where 12A would give you a moderate drop, and 7A or 2A would be a high energy drop. Lastly, 12B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.