เป็นอดีต by MEAN

Song Analysis

Audio information that is featured on เป็นอดีต by MEAN.

Acousticness

66%

Energy

49%

Liveness

10%

Speechiness

3%

Danceability

70%

Instrumentalness

0%

Loudness

90%

Valence

40%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เป็นอดีต by MEAN. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ร้อยล้านวิว (Million views) by Stampร้อยล้านวิว (Million views)StampD♭ Major63B99
กอดความเจ็บช้ำ by Safeplanetกอดความเจ็บช้ำSafeplanetD♭ Major83B184
ใครเจ็บกว่า by ETC.ใครเจ็บกว่าETC.D♭ Major63B146
พริบตา x STAMP by Bird Thongchaiพริบตา x STAMPBird ThongchaiD♭ Major83B99
ไปเถอะ by The ParkinsonไปเถอะThe ParkinsonD♭ Major63B130
ฉันเป็นทะเล (ไม่ใช่เขา) by p n v .ฉันเป็นทะเล (ไม่ใช่เขา)p n v .D♭ Major53B102
How To Love (feat. GRAY) by ALLY, GRAYHow To Love (feat. GRAY)ALLY, GRAYD♭ Major83B102
เจ็บจนพอ by Wanyaiเจ็บจนพอWanyaiD♭ Major63B174
วิภาวดี by YENTEDวิภาวดีYENTEDD♭ Major53B80
4:00 by The Toys4:00The ToysD♭ Major53B120
มันเป็นใคร by Polycatมันเป็นใครPolycatD♭ Major73B100
คนชั่ว 2018 by The Parkinsonคนชั่ว 2018The ParkinsonD♭ Major73B144
แค่เพียงบอก by Rooftopแค่เพียงบอกRooftopD♭ Major53B73
เพราะหัวใจเป็นของเธอ - เพลงประกอบละคร หัวใจศิลา by Yes'sir Daysเพราะหัวใจเป็นของเธอ - เพลงประกอบละคร หัวใจศิลาYes'sir DaysD♭ Major63B160
นอนได้แล้ว by The Toys, F.HEROนอนได้แล้วThe Toys, F.HEROD♭ Major73B168
อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ by Aof Pongsakอยากให้เธอเจอคนแบบเธอAof PongsakD♭ Major33B170
แค่นี้...พอ by The Parkinsonแค่นี้...พอThe ParkinsonB♭ Minor53A144

เป็นอดีต by MEAN Information

This song is track #1 in เป็นอดีต by MEAN, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 4:22 and was released on November 10, 2018. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. เป็นอดีต doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

เป็นอดีต BPM

เป็นอดีต has a BPM of 89. Since this track has a tempo of 89, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are doing yoga or pilates. Overall, we believe that this song has a slow tempo.

เป็นอดีต Key

The key of เป็นอดีต is D♭ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 3B. So, the perfect camelot match for 3B would be either 3B or 4A. While, 4B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 12B and a high energy boost can either be 5B or 10B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 3A or 2B will give you a low energy drop, 6B would be a moderate one, and 1B or 8B would be a high energy drop. Lastly, 12A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.