אתה בכולם by Yuval Dayan

אתה בכולם Audio Features

Acousticness
88%
Energy
40%
Liveness
10%
Speechiness
4%
Danceability
47%
Instrumentalness
0%
Loudness
86%
Valence
30%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Oh My Life by ECHO, Tomer Katz, D Fine UsOh My LifeECHO, Tomer Katz, D Fine UsA Minor58A90
רק שלא תיפול הרוח by Ninet Tayebרק שלא תיפול הרוחNinet TayebA Minor48A74
רסיסים - אקוסטי by Keren Peles, Raviv Kanerרסיסים - אקוסטיKeren Peles, Raviv KanerA Minor28A76
אפס מאמץ by Static & Ben El, Nettaאפס מאמץStatic & Ben El, NettaA Minor68A140
רקדנית by Ori Ben AriרקדניתOri Ben AriA Minor48A127
Not Afraid by Marina MaximilianNot AfraidMarina MaximilianA Minor58A152
ספסלים by Amir Ve Ben, Roni DalumiספסליםAmir Ve Ben, Roni DalumiA Minor68A120
מדרגות by Rotem CohenמדרגותRotem CohenA Minor58A127
אישה קשה by Jane Bordeaux, ECHOאישה קשהJane Bordeaux, ECHOA Minor88A100
חתולים by Jimbo J, Ravid PlotnikחתוליםJimbo J, Ravid PlotnikA Minor68A105
כל היום by Harel Skaat, Ania Buksteinכל היוםHarel Skaat, Ania BuksteinA Minor68A122
מאיר אריאל-משורר - רדיו by Meir Arielמאיר אריאל-משורר - רדיוMeir ArielA Minor78A176
מחילה by Jasmin MoallemמחילהJasmin MoallemA Minor48A188
שלמים by Idan Rafael HavivשלמיםIdan Rafael HavivC Major48B86
Tell Me Where the Light Goes by הכוכב הבא, תמיר גרינברגTell Me Where the Light Goesהכוכב הבא, תמיר גרינברגC Major48B134
Concrete Sky by The Paz BandConcrete SkyThe Paz BandC Major48B70
Modern Love by Geva AlonModern LoveGeva AlonC Major38B76
פשוטים by AkivaפשוטיםAkivaC Major48B98
Acting Like by Marina MaximilianActing LikeMarina MaximilianC Major68B132
הביתה לחזור by Odeya, צאן ברזל מוזיקההביתה לחזורOdeya, צאן ברזל מוזיקהC Major68B94
Free As a Bird by Yonatan RazelFree As a BirdYonatan RazelC Major38B90
Free by Geva AlonFreeGeva AlonC Major48B86
בך לא נוגע by Keren Peles, Alon Ederבך לא נוגעKeren Peles, Alon EderC Major48B90
הרוח הטובה by Amir Dadonהרוח הטובהAmir DadonC Major48B158
שלמים - מתוך חזרות למופע NEXT by Omer Adam, Idan Rafael Havivשלמים - מתוך חזרות למופע NEXTOmer Adam, Idan Rafael HavivC Major48B91
ואני שר – Voy a cantar by Shlomi Shabatואני שר – Voy a cantarShlomi ShabatC Major78B112

אתה בכולם by Yuval Dayan Information

This song is track #1 in אתה בכולם by Yuval Dayan, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 3:01 and was released on March 8, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. אתה בכולם doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

אתה בכולם BPM

אתה בכולם has a BPM of 133. Since this track has a tempo of 133, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

אתה בכולם Key

The key of אתה בכולם is A Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8A. So, the perfect camelot match for 8A would be either 8A or 7B. While, a low energy boost can consist of either 8B or 9A. For moderate energy boost, you would use 5A and a high energy boost can either be 10A or 3A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 7A would be a great choice. Where 11A would give you a moderate drop, and 6A or 1A would be a high energy drop. Lastly, 11B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.