เรื่องราวที่เราเขียน by DRG, spsalola

Song Analysis

Audio information that is featured on เรื่องราวที่เราเขียน by DRG, spsalola.

Acousticness

92%

Energy

19%

Liveness

10%

Speechiness

4%

Danceability

68%

Instrumentalness

0%

Loudness

75%

Valence

33%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เรื่องราวที่เราเขียน by DRG, spsalola. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
I’d Do It Again - Acoustic by Violette WautierI’d Do It Again - AcousticViolette WautierA Major311B82
โตไปด้วยกัน - Dawn by Uncle Benโตไปด้วยกัน - DawnUncle BenA Major711B118
ดาว (Star) [ALLY IN THE 90’S] by ALLYดาว (Star) [ALLY IN THE 90’S]ALLYA Major311B132
ใครคิดถึงก่อนคนนั้นแพ้ by LOSTBOYSใครคิดถึงก่อนคนนั้นแพ้LOSTBOYSA Major511B140
U Sick Achoo by TangBadVoiceU Sick AchooTangBadVoiceA Major311B180
Cruel by Jeff BernatCruelJeff BernatA Major411B79
Corn & Cheese by temp.Corn & Cheesetemp.A Major411B85
I’d Do It Again by Violette WautierI’d Do It AgainViolette WautierA Major711B176
คนไกล by PatrickanandaคนไกลPatrickanandaA Major211B140
ลมที่ลา by YEWลมที่ลาYEWA Major711B136
ใจอ้วน / Sugar High feat. Young K of DAY6 by Stampใจอ้วน / Sugar High feat. Young K of DAY6StampA Major811B96
ไม่พูดดีกว่า by NINEWไม่พูดดีกว่าNINEWA Major511B140
ฟ้าร้อง by SOYBADฟ้าร้องSOYBADA Major311B75
ลา ลา ลา by Deptลา ลา ลาDeptA Major711B178
ฤดูกาล by 25 hoursฤดูกาล25 hoursA Major511B78
อยากบอกให้รู้ by SCRUBBอยากบอกให้รู้SCRUBBA Major611B92
สองใจ [Ost. วอน(เธอ)] by MEYOUสองใจ [Ost. วอน(เธอ)]MEYOUA Major711B76
ข่าวดี by Polycatข่าวดีPolycatA Major811B83
อย่าบอกใครนะ by SOYBADอย่าบอกใครนะSOYBADA Major311B134
maybe we need a break by slchldmaybe we need a breakslchldA Major411B81
เก็บไว้ในใจไม่พอ by Maiyarap, Three Man Downเก็บไว้ในใจไม่พอMaiyarap, Three Man DownA Major611B85
Road of Vacation by quicksand bed, Valentina PloyRoad of Vacationquicksand bed, Valentina PloyA Major411B78
คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน by Rooftop, AUTTAคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนRooftop, AUTTAA Major511B93
โกงรักไม่ได้ OST.ละครฉลาดเกมส์โกง by Jaonaayโกงรักไม่ได้ OST.ละครฉลาดเกมส์โกงJaonaayA Major411B184
เดาไม่เก่ง by Three Man Downเดาไม่เก่งThree Man DownA Major811B96

เรื่องราวที่เราเขียน by DRG, spsalola Information

This song is track #1 in เรื่องราวที่เราเขียน by DRG, spsalola, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 4:15 and was released on October 8, 2020. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. เรื่องราวที่เราเขียน doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

เรื่องราวที่เราเขียน BPM

เรื่องราวที่เราเขียน has a BPM of 132. Since this track has a tempo of 132, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

เรื่องราวที่เราเขียน Key

The key of เรื่องราวที่เราเขียน is A Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 11B. So, the perfect camelot match for 11B would be either 11B or 12A. While, 12B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 8B and a high energy boost can either be 1B or 6B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 11A or 10B will give you a low energy drop, 2B would be a moderate one, and 9B or 4B would be a high energy drop. Lastly, 8A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.