เหนื่อย by Silly Fools

Song Analysis

Audio information that is featured on เหนื่อย by Silly Fools.

Acousticness

4%

Energy

58%

Liveness

10%

Speechiness

5%

Danceability

35%

Instrumentalness

0%

Loudness

87%

Valence

20%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เหนื่อย by Silly Fools. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
น้ำลาย by Silly Foolsน้ำลายSilly FoolsF♯ Major92B130
รักเธอหัวทิ่มบ่อ by HANGMANรักเธอหัวทิ่มบ่อHANGMANF♯ Major52B100
ซากอ้อย by So Coolซากอ้อยSo CoolF♯ Major72B140
The Devil by StampThe DevilStampF♯ Major52B92
ขอโทษ by Pongsit KampeeขอโทษPongsit KampeeF♯ Major62B128
ยังมีฉัน by PotatoยังมีฉันPotatoF♯ Major32B128
ทิ้งไว้ในใจ by Big Assทิ้งไว้ในใจBig AssF♯ Major52B136
เสพติดความเจ็บปวด by The Yersเสพติดความเจ็บปวดThe YersF♯ Major92B126
เซ็ง by Silly Foolsเซ็งSilly FoolsF♯ Major82B120
20ตุลา by Silly Fools20ตุลาSilly FoolsF♯ Major72B126
แกล้ง by Silly Foolsแกล้งSilly FoolsF♯ Major62B80
เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก by Silly Foolsเพลงนี้เกี่ยวกับความรักSilly FoolsF♯ Major72B204
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Silly Foolsไหนว่าจะไม่หลอกกันSilly FoolsF♯ Major82B130

เหนื่อย by Silly Fools Information

This song is track #7 in Mint by Silly Fools, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 4:57 and was released on September 28, 2000. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. เหนื่อย doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

เหนื่อย BPM

เหนื่อย has a BPM of 206. Since this track has a tempo of 206, the tempo markings of this song would be Prestissimo (even faster than presto). Overall, we believe that this song has a extremely fast tempo.

เหนื่อย Key

The key of เหนื่อย is F♯ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 2B. So, the perfect camelot match for 2B would be either 2B or 3A. While, 3B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 11B and a high energy boost can either be 4B or 9B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 2A or 1B will give you a low energy drop, 5B would be a moderate one, and 12B or 7B would be a high energy drop. Lastly, 11A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.