בום בום בום by Moshe Ben Yohana

Song Analysis

Audio information that is featured on בום בום בום by Moshe Ben Yohana.

Acousticness

27%

Energy

51%

Liveness

14%

Speechiness

3%

Danceability

53%

Instrumentalness

53%

Loudness

87%

Valence

25%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to בום בום בום by Moshe Ben Yohana. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ואלס עם מתילדה by Fortisakharof, Rami Fortis, Berry Sakharof, יהונתן גפןואלס עם מתילדהFortisakharof, Rami Fortis, Berry Sakharof, יהונתן גפןG Major99B97
לאן עפים הברווזים by Amir Levלאן עפים הברווזיםAmir LevG Major69B91
החיים שממול by Berry Sakharofהחיים שממולBerry SakharofG Major59B160
לא תתפוס אותי by Meir Arielלא תתפוס אותיMeir ArielG Major49B140
תרנגול כפרות by Yossi Banaiתרנגול כפרותYossi BanaiG Major39B115
Da by Alma ZoharDaAlma ZoharG Major89B156
מגדל המים by Eviatar Banaiמגדל המיםEviatar BanaiG Major39B156
מארסיי בצהריים - הופעה חיה by Amir Lev, Berry Sakharofמארסיי בצהריים - הופעה חיהAmir Lev, Berry SakharofG Major39B84
שיר תשרי by Chava Albersteinשיר תשריChava AlbersteinG Major29B127
תאר לך (זכרונות חמים) by Yehudit Ravitzתאר לך (זכרונות חמים)Yehudit RavitzG Major69B116
דומם עם זוג נאהבים by Meir Arielדומם עם זוג נאהביםMeir ArielG Major49B78
התחלות by Izhar AshdotהתחלותIzhar AshdotG Major79B120
ג'ינג'יות - הופעה חיה by Amir Lev, Berry Sakharofג'ינג'יות - הופעה חיהAmir Lev, Berry SakharofG Major59B126
כנרת by GirafotכנרתGirafotG Major49B139
I Can See the Stars by Geva AlonI Can See the StarsGeva AlonG Major39B115
בבוקר by Gidi GovבבוקרGidi GovG Major29B62
העין by Berry SakharofהעיןBerry SakharofG Major79B126
הכנאפה מתוקה by Ehud Banaiהכנאפה מתוקהEhud BanaiG Major29B129
Getting Older by HayelalaGetting OlderHayelalaG Major49B117
אריה ורותי by Amir Levאריה ורותיAmir LevG Major59B128
משנה לשנה by Yehudit Ravitzמשנה לשנהYehudit RavitzG Major39B86
כנף קטנה by Itzhak Klepterכנף קטנהItzhak KlepterG Major69B144
כחול וירוק by Amir Levכחול וירוקAmir LevG Major49B129

בום בום בום by Moshe Ben Yohana Information

This song is track #12 in אתה ואני ומיטל by Moshe Ben Yohana, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 4:25 and was released on March 8, 2016. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. בום בום בום doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

בום בום בום BPM

בום בום בום has a BPM of 111. Since this track has a tempo of 111, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

בום בום בום Key

The key of בום בום בום is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.