จีรัง by ธานินทร์ อินทรเทพ

จีรัง Audio Features

Acousticness
93%
Energy
25%
Liveness
25%
Speechiness
4%
Danceability
35%
Instrumentalness
0%
Loudness
80%
Valence
68%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
บทเรียนสอนใจ by ภูสมิง หน่อสวรรค์บทเรียนสอนใจภูสมิง หน่อสวรรค์C Minor25A94
จำเลยรัก by Orrawee SajjanonจำเลยรักOrrawee SajjanonC Minor25A168
น้ำตาจ่าโท by สุรพล สมบัติเจริญน้ำตาจ่าโทสุรพล สมบัติเจริญC Minor25A67
เสียน้ำตาที่คาเฟ่ by ศรเพชร ศรสุพรรณเสียน้ำตาที่คาเฟ่ศรเพชร ศรสุพรรณC Minor55A140
มนต์รักดอกคำใต้ by ชรินทร์, ลินจงมนต์รักดอกคำใต้ชรินทร์, ลินจงC Minor35A146
ว้าเหว่ by เพื่อนว้าเหว่เพื่อนC Minor75A116
ดาวประดับใจ by ดอน สอนระเบียบดาวประดับใจดอน สอนระเบียบE♭ Major35B80
ครวญ by Nantida KaewbuasaiครวญNantida KaewbuasaiE♭ Major25B78
กระซิบสวาท by Orrawee SajjanonกระซิบสวาทOrrawee SajjanonE♭ Major35B126
เพียงคำเดียว by Sudhep WongsakamhaengเพียงคำเดียวSudhep WongsakamhaengE♭ Major15B70
เซียมซีเสี่ยงรัก by สมยศ ทัศนพันธุ์เซียมซีเสี่ยงรักสมยศ ทัศนพันธุ์E♭ Major35B78
รอยนิรันดร์ by ฟรุ๊ตตี้รอยนิรันดร์ฟรุ๊ตตี้E♭ Major25B92
ทะเลไม่เคยหลับ by เศรษฐา ศิระฉายาทะเลไม่เคยหลับเศรษฐา ศิระฉายาE♭ Major35B143
ดาว by Sudhep WongsakamhaengดาวSudhep WongsakamhaengE♭ Major35B135
เพียงคำเดียว by กุ้ง กิตติคุณเพียงคำเดียวกุ้ง กิตติคุณE♭ Major25B70

จีรัง by ธานินทร์ อินทรเทพ Information

This song is track #13 in ทำบุญด้วยอะไร by ธานินทร์ อินทรเทพ, which has a total of 16 tracks. The duration of this track is 2:49 and was released on November 30, 1986. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. จีรัง doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

จีรัง BPM

จีรัง has a BPM of 80. Since this track has a tempo of 80, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

จีรัง Key

The key of จีรัง is C Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 5A. So, the perfect camelot match for 5A would be either 5A or 4B. While, a low energy boost can consist of either 5B or 6A. For moderate energy boost, you would use 2A and a high energy boost can either be 7A or 12A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 4A would be a great choice. Where 8A would give you a moderate drop, and 3A or 10A would be a high energy drop. Lastly, 8B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.