ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Sqweez Animal, White Rose

Song Analysis

Audio information that is featured on ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Sqweez Animal, White Rose.

Acousticness

58%

Energy

65%

Liveness

13%

Speechiness

3%

Danceability

54%

Instrumentalness

36%

Loudness

89%

Valence

20%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Sqweez Animal, White Rose. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ส่งแค่นี้ by Trai Bhumiratnaส่งแค่นี้Trai BhumiratnaG Major59B170
คำไม่กี่คำ by Boydpodคำไม่กี่คำBoydpodG Major49B172
Waylanee by Napat SnidvongsWaylaneeNapat SnidvongsG Major49B80
ยังอยู่ (Wind) by SCRUBBยังอยู่ (Wind)SCRUBBG Major29B184
Brighter Day by KLEAR, Golf PichayaBrighter DayKLEAR, Golf PichayaG Major89B92
อยากให้อยู่ตรงนี้ by Max Jenmanaอยากให้อยู่ตรงนี้Max JenmanaG Major49B100
อีกนาน ALONE BUT NOT LONELY by Gene Kasiditอีกนาน ALONE BUT NOT LONELYGene KasiditG Major89B116
Where Are You Going by Funky Wah Wah, Jayson CreerWhere Are You GoingFunky Wah Wah, Jayson CreerG Major69B186
เพราะอากาศหนาว by BasketbandเพราะอากาศหนาวBasketbandG Major49B176
รักอยู่รอบกาย by Pauseรักอยู่รอบกายPauseG Major29B116
เพลงไม่รัก by Bedroom Audioเพลงไม่รักBedroom AudioG Major69B78
เกี่ยวกับเรา by Morningsurfersเกี่ยวกับเราMorningsurfersG Major69B80
คู่ชีวิต by Superbakerคู่ชีวิตSuperbakerG Major69B170
อยากอยู่ตรงนี้ตลอดไป by Day Tripperอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปDay TripperG Major49B74
เพราะ(ฉัน)มีเพียงเธอ by พราวเพราะ(ฉัน)มีเพียงเธอพราวG Major99B160
Stay - Rubber Track Version by Jelly RocketStay - Rubber Track VersionJelly RocketG Major59B112
Phleng Sao by Trai BhumiratnaPhleng SaoTrai BhumiratnaG Major69B82
ยิ่งรักยิ่งห่าง by Singto Numchokยิ่งรักยิ่งห่างSingto NumchokG Major29B72
เท่ากับที่เดิม - Acoustic Version by Yokee Playboyเท่ากับที่เดิม - Acoustic VersionYokee PlayboyG Major69B95
Always by Zweed n' RollAlwaysZweed n' RollG Major59B100
ฉันมีความสุข by FridayฉันมีความสุขFridayG Major69B188
ภาพเก่า by Slurภาพเก่าSlurG Major99B200
คนบ้า by The Bottom Bluesคนบ้าThe Bottom BluesG Major39B152
ปฏิญาณ by Ten To TwelveปฏิญาณTen To TwelveG Major89B96
ชีพจร by ภูมิจิตชีพจรภูมิจิตG Major59B92

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Sqweez Animal, White Rose Information

This song is track #1 in ไหนว่าจะไม่หลอกกัน by Sqweez Animal, White Rose, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 4:39 and was released on August 27, 2015. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ไหนว่าจะไม่หลอกกัน doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน BPM

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน has a BPM of 136. Since this track has a tempo of 136, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน Key

The key of ไหนว่าจะไม่หลอกกัน is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.