כל הלילה by Karizmo

Song Analysis

Audio information that is featured on כל הלילה by Karizmo.

Acousticness

5%

Energy

68%

Liveness

24%

Speechiness

3%

Danceability

80%

Instrumentalness

0%

Loudness

94%

Valence

42%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to כל הלילה by Karizmo. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
יא חביבי יעני - Radio Edit by Rinat Barיא חביבי יעני - Radio EditRinat BarF♯ Minor811A128
אני בנסיעה by Ido B & Zooki, Hoodymanאני בנסיעהIdo B & Zooki, HoodymanF♯ Minor711A155
Better by EdenBetterEdenF♯ Minor611A77
בלילות - Official Remix by Rotem Cohenבלילות - Official RemixRotem CohenF♯ Minor911A110
שימי לק by Dudu Aharonשימי לקDudu AharonF♯ Minor611A140
גם וגם by MaZeZe, Eden Hasonגם וגםMaZeZe, Eden HasonF♯ Minor711A132
יאמי by Eve And LearיאמיEve And LearF♯ Minor711A100
עוד רגע by Ben El, Osher Cohenעוד רגעBen El, Osher CohenF♯ Minor511A78
הכל בסדר by רועי סנדלרהכל בסדררועי סנדלרF♯ Minor711A132
12 בלילה by Roni Dalumi12 בלילהRoni DalumiF♯ Minor611A126
Zero by Marina MaximilianZeroMarina MaximilianF♯ Minor611A116
ימים טובים by Subliminal, DJ Malka, The Ultras, Ran Shafir, Ketreyah, Gad Elbaz, Yam Refaeliימים טוביםSubliminal, DJ Malka, The Ultras, Ran Shafir, Ketreyah, Gad Elbaz, Yam RefaeliF♯ Minor711A100
תרימו לה by Yossi Shitritתרימו להYossi ShitritF♯ Minor811A102
לרקוד עם דמעות בעיניים - Musohn Remix by Ivri Lider, Tomer Maizner, Mushonלרקוד עם דמעות בעיניים - Musohn RemixIvri Lider, Tomer Maizner, MushonA Major1011B128
פשוט לשיר by Ben Zini, Taylor Malkovפשוט לשירBen Zini, Taylor MalkovA Major811B138
TUDO BOM by Static & Ben El, J BalvinTUDO BOMStatic & Ben El, J BalvinA Major811B130
כל יום by Elai Botner, Avraham Aviv Alushכל יוםElai Botner, Avraham Aviv AlushA Major811B132
מה נהיה by Formulaמה נהיהFormulaA Major911B142
לרקוד עם דמעות בעיניים by Ivri Lider, Tomer Maiznerלרקוד עם דמעות בעינייםIvri Lider, Tomer MaiznerA Major811B128
בלתי נשכחת by Kobi Peretzבלתי נשכחתKobi PeretzA Major611B100
לך עם האמת שלך - Remix by Eden Meiriלך עם האמת שלך - RemixEden MeiriA Major811B122
עוד לא נגמר השיר by E-Z, Ketreyahעוד לא נגמר השירE-Z, KetreyahA Major711B145
זיכרון ישן by Participants of Festigal, Noa Kirel, Merguiזיכרון ישןParticipants of Festigal, Noa Kirel, MerguiA Major711B100

כל הלילה by Karizmo Information

This song is track #1 in כל הלילה by Karizmo, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 3:29 and was released on January 20, 2019. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. כל הלילה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

כל הלילה BPM

כל הלילה has a BPM of 110. Since this track has a tempo of 110, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

כל הלילה Key

The key of כל הלילה is F♯ Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 11A. So, the perfect camelot match for 11A would be either 11A or 10B. While, a low energy boost can consist of either 11B or 12A. For moderate energy boost, you would use 8A and a high energy boost can either be 1A or 6A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 10A would be a great choice. Where 2A would give you a moderate drop, and 9A or 4A would be a high energy drop. Lastly, 2B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.