המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) by Guy & Yahel

Song Analysis

Audio information that is featured on המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) by Guy & Yahel.

Acousticness

41%

Energy

33%

Liveness

21%

Speechiness

3%

Danceability

56%

Instrumentalness

0%

Loudness

85%

Valence

19%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) by Guy & Yahel. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
חורף by Aya KoremחורףAya KoremF Major77B87
סימן by Ania BuksteinסימןAnia BuksteinF Major47B102
משהו טוב by Ishay Levi, Shir Leviמשהו טובIshay Levi, Shir LeviF Major57B184
מביאה הכל by Carakukly, Gali Atariמביאה הכלCarakukly, Gali AtariF Major37B128
בימים שעברו עלינו by Hadas Kleinman, Aviv Baharבימים שעברו עלינוHadas Kleinman, Aviv BaharF Major67B145
בלעדיך by Lee B., Eliana TidharבלעדיךLee B., Eliana TidharF Major47B89
הנצח הוא נצח by Assaf Amdurskyהנצח הוא נצחAssaf AmdurskyF Major87B120

המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) by Guy & Yahel Information

This song is track #1 in המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) by Guy & Yahel, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 3:39 and was released on April 30, 2019. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) BPM

המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) has a BPM of 102. Since this track has a tempo of 102, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) Key

The key of המבריח הקטן (מתוך פרויקט ״שם עולם״) is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B. So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A. While, 8B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 4B and a high energy boost can either be 9B or 2B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, and 5B or 12B would be a high energy drop. Lastly, 4A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.