רוצה ורוצה by Anan Al Makel Quartet

Song Analysis

Audio information that is featured on רוצה ורוצה by Anan Al Makel Quartet.

Acousticness

69%

Energy

23%

Liveness

8%

Speechiness

63%

Danceability

68%

Instrumentalness

0%

Loudness

79%

Valence

85%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to רוצה ורוצה by Anan Al Makel Quartet. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ידיים למעלה by 100 First Songs' Participantsידיים למעלה100 First Songs' ParticipantsF Major27B177
לו באת by Sheshetלו באתSheshetF Major27B64
יונתן הקטן by Hanan Yovelיונתן הקטןHanan YovelF Major17B117
עוגה עוגה by Baby Oriental Ensembleעוגה עוגהBaby Oriental EnsembleF Major67B106
לדוד משה היתה חוה by Dalia Fridlandלדוד משה היתה חוהDalia FridlandF Major67B118
אני תמיד נשאר אני by Tuvia Tzafirאני תמיד נשאר אניTuvia TzafirF Major57B138
ליד המסילה by Rivka Zoharליד המסילהRivka ZoharF Major47B101
ארץ טרופית יפה by Matti Caspi, Participants of 'Erez Tropit Yafa'ארץ טרופית יפהMatti Caspi, Participants of 'Erez Tropit Yafa'F Major87B133
בין הרים ובין סלעים by Efrat Ben Israelבין הרים ובין סלעיםEfrat Ben IsraelF Major47B88
אמא אווזה by Mazi Cohenאמא אווזהMazi CohenF Major27B86
מטריה בשניים by Lehakat HaNachalמטריה בשנייםLehakat HaNachalF Major37B126
אומרים ישנה ארץ by Cilla Dagan, Miri Aloniאומרים ישנה ארץCilla Dagan, Miri AloniF Major37B80
ידיים למעלה by Guli Darzi Coleידיים למעלהGuli Darzi ColeF Major27B116
מקהלה עליזה by Chava Albersteinמקהלה עליזהChava AlbersteinF Major67B115
אבא שלי by 100 First Songs' Participantsאבא שלי100 First Songs' ParticipantsF Major37B94
אתם זוכרים את השירים by Hanan Yovelאתם זוכרים את השיריםHanan YovelF Major37B151

רוצה ורוצה by Anan Al Makel Quartet Information

This song is track #4 in ענן על מקל by Anan Al Makel Quartet, which has a total of 16 tracks. The duration of this track is 1:17 and was released on November 11, 2012. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. רוצה ורוצה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

רוצה ורוצה BPM

רוצה ורוצה has a BPM of 95. Since this track has a tempo of 95, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are doing yoga or pilates. Overall, we believe that this song has a slow tempo.

רוצה ורוצה Key

The key of רוצה ורוצה is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B. So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A. While, 8B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 4B and a high energy boost can either be 9B or 2B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, and 5B or 12B would be a high energy drop. Lastly, 4A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.