หายหนาว by Knock the Knock

หายหนาว Audio Features

Acousticness
36%
Energy
81%
Liveness
11%
Speechiness
11%
Danceability
63%
Instrumentalness
0%
Loudness
94%
Valence
72%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Be Your Man by H 3 FBe Your ManH 3 FG Major69B91
Merry Go Round by Plastic PlasticMerry Go RoundPlastic PlasticG Major69B180
ไปอยู่กับเขา by Moving and Cutไปอยู่กับเขาMoving and CutG Major69B82
กอด by quicksand bedกอดquicksand bedG Major49B164
คนสวย by Pae Arak, AUTTAคนสวยPae Arak, AUTTAG Major69B100
I LOVE YOU by Singto NumchokI LOVE YOUSingto NumchokG Major49B108
How Can I by H 3 FHow Can IH 3 FG Major59B172
ไม่ได้ใจร้าย MDJR by Yellow Fangไม่ได้ใจร้าย MDJRYellow FangG Major59B200
ป๊อปปูล่า โหวต by Slurป๊อปปูล่า โหวตSlurG Major79B137
คิดถึงฉันนะคิดกันสักนิด - Think About Me by Superbakerคิดถึงฉันนะคิดกันสักนิด - Think About MeSuperbakerG Major59B110
เจ้าหนู by Polycatเจ้าหนูPolycatG Major59B172
เพราะอากาศหนาว by BasketbandเพราะอากาศหนาวBasketbandG Major49B176
Moonshine by temp.Moonshinetemp.G Major59B96
อยากมีความหมาย by Zweed n' RollอยากมีความหมายZweed n' RollG Major39B120
ฟ้าไม่เป็นใจ by Clash, BOY Lomosonicฟ้าไม่เป็นใจClash, BOY LomosonicG Major79B98
ลิปสติกบนลิปสติก by Apartment KhunpaลิปสติกบนลิปสติกApartment KhunpaG Major49B136
อยากเข้าใจ by Somkiatอยากเข้าใจSomkiatG Major99B129
เธอที่ต่าง by Ball jarulukเธอที่ต่างBall jarulukG Major59B106
Tell Me (The Reason Why?) by H 3 FTell Me (The Reason Why?)H 3 FG Major39B91
เรื่องจริง by Stoondio, เกิบ ณัฐพงศ์เรื่องจริงStoondio, เกิบ ณัฐพงศ์G Major29B107
Destroy Babylon by SRIRAJAH ROCKERSDestroy BabylonSRIRAJAH ROCKERSG Major89B130
เทาเทา by MorvasuเทาเทาMorvasuG Major79B115
หน้าที่ของความรัก(Mission) Feat. เล็ก พงษธร by Pauseหน้าที่ของความรัก(Mission) Feat. เล็ก พงษธรPauseG Major39B160
เปลี่ยนไปทุกอย่าง by Fridayเปลี่ยนไปทุกอย่างFridayG Major69B180
เขิน by SuperbakerเขินSuperbakerG Major69B104

หายหนาว by Knock the Knock Information

This song is track #14 in Double Hitz Vol. 1 by Knock the Knock, which has a total of 15 tracks. The duration of this track is 3:38 and was released on January 1, 2013. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. หายหนาว has a lot of energy, which makes it the perfect workout song. Though, it might not give you a strong dance vibe. So, this may not be something that you would want to play at a dance-off.

หายหนาว BPM

หายหนาว has a BPM of 140. Since this track has a tempo of 140, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are jogging or cycling. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

หายหนาว Key

The key of หายหนาว is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.