קארמה by ECHO

Song Analysis

Audio information that is featured on קארמה by ECHO.

Acousticness

11%

Energy

66%

Liveness

11%

Speechiness

26%

Danceability

66%

Instrumentalness

0%

Loudness

85%

Valence

76%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to קארמה by ECHO. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
בית משוגעים by Ran Dankerבית משוגעיםRan DankerF Minor64A99
זמן לדיכאון by Atar Mayner, Jasmin Moallemזמן לדיכאוןAtar Mayner, Jasmin MoallemF Minor44A118
כוכב by Eviatar BanaiכוכבEviatar BanaiF Minor54A137
we used to feel alright by iogiwe used to feel alrightiogiF Minor74A120
יהלומים - BLING BLING by Noa Kirelיהלומים - BLING BLINGNoa KirelF Minor74A146
סוכר סוכר by Marsh Dondurma, Riff Cohenסוכר סוכרMarsh Dondurma, Riff CohenF Minor64A98
Dreamer by theAngelcyDreamertheAngelcyF Minor24A169
Layla Layla by LarozLayla LaylaLarozF Minor34A153
טיפה by Shiri MaimonטיפהShiri MaimonF Minor64A180
הכל אותו דבר by Carakuklyהכל אותו דברCarakuklyF Minor34A125
בייבי by Leyli, Gal Toren, Guy LevyבייביLeyli, Gal Toren, Guy LevyF Minor84A200
מכור לאהבה by Shai Tsabariמכור לאהבהShai TsabariF Minor54A180
Nothing Breaks Like a Heart (מיוחד למצעד העשור) by Balkan Beat BoxNothing Breaks Like a Heart (מיוחד למצעד העשור)Balkan Beat BoxF Minor54A114
Bad Little Thing by Noa KirelBad Little ThingNoa KirelF Minor74A82
כל החברים שלך by Anna Zak, Dudu Farukכל החברים שלךAnna Zak, Dudu FarukF Minor74A140
רוצה את זה/ יש לי by ECHOרוצה את זה/ יש ליECHOA♭ Major54B141
תסלחי לי by Yoni Blochתסלחי ליYoni BlochA♭ Major64B73
לא ידעתי שתלכי ממני by Guy Mazig, Gal De Pazלא ידעתי שתלכי ממניGuy Mazig, Gal De PazA♭ Major94B160
שני אחוז by Mayor, Michael Swissaשני אחוזMayor, Michael SwissaA♭ Major54B76
מיליון דולר by Noa Kirel, שחר סאולמיליון דולרNoa Kirel, שחר סאולA♭ Major84B100
תל אביב זה אני ואת by Amir Ve Ben, Jane Bordeauxתל אביב זה אני ואתAmir Ve Ben, Jane BordeauxA♭ Major64B105
סופרסטאר by Roni DuaniסופרסטארRoni DuaniA♭ Major94B110

קארמה by ECHO Information

This song is track #8 in שניה by ECHO, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 3:01 and was released on October 10, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. קארמה doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

קארמה BPM

קארמה has a BPM of 110. Since this track has a tempo of 110, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

קארמה Key

The key of קארמה is F Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 4A. So, the perfect camelot match for 4A would be either 4A or 3B. While, a low energy boost can consist of either 4B or 5A. For moderate energy boost, you would use 1A and a high energy boost can either be 6A or 11A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 3A would be a great choice. Where 7A would give you a moderate drop, and 2A or 9A would be a high energy drop. Lastly, 7B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.