הייה לי חבר הייה לי אח by Dudu Tassa

Song Analysis

Audio information that is featured on הייה לי חבר הייה לי אח by Dudu Tassa.

Acousticness

34%

Energy

72%

Liveness

9%

Speechiness

3%

Danceability

65%

Instrumentalness

0%

Loudness

88%

Valence

56%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to הייה לי חבר הייה לי אח by Dudu Tassa. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
A Vida (Que A Gentle Levar) by Rotem Cohen, Joca PerpignanA Vida (Que A Gentle Levar)Rotem Cohen, Joca PerpignanE Minor99A121
בחלומות שלי יש ים by Elai Botner, Shimon Buskilaבחלומות שלי יש יםElai Botner, Shimon BuskilaE Minor79A96
שיר של קיץ by Tomer Yeshayahuשיר של קיץTomer YeshayahuE Minor59A170
מה אכפת לי by Alon Oleartchikמה אכפת ליAlon OleartchikE Minor79A206
על מה את חולמת by Dudu Tassaעל מה את חולמתDudu TassaE Minor89A166
משום by Avihu Pinchasov Rhythm ClubמשוםAvihu Pinchasov Rhythm ClubE Minor59A82
אם רק תדברי by HaDorbanimאם רק תדבריHaDorbanimE Minor39A72
בחולצת פסים by Ivri Liderבחולצת פסיםIvri LiderE Minor99A142
רגע - Deluxe Edition by Rona Kenan, Izhar Ashdotרגע - Deluxe EditionRona Kenan, Izhar AshdotE Minor79A116
כשאת עצובה by Amir Benayounכשאת עצובהAmir BenayounE Minor49A99
קח אותי by Ninet Tayebקח אותיNinet TayebE Minor49A122
מי אמר לך by Hayehudimמי אמר לךHayehudimE Minor79A121
אם רק תדברי by Guy Mazigאם רק תדבריGuy MazigE Minor29A148
כל הדברים היפים באמת by Daniela Spectorכל הדברים היפים באמתDaniela SpectorE Minor29A116
Yam Shaket by Geva AlonYam ShaketGeva AlonE Minor59A140
בא והולך by Dana Bergerבא והולךDana BergerE Minor69A70
בדיוק בזמן by Dudu Tassaבדיוק בזמןDudu TassaE Minor49A128
ועוד יום by Mosh Ben Ariועוד יוםMosh Ben AriG Major39B140
ואלס להגנת הצומח by Jane Bordeaux, Aya Zahavi Feiglinואלס להגנת הצומחJane Bordeaux, Aya Zahavi FeiglinG Major69B152
Stone Cold by הכוכב הבא, מורן אהרוניStone Coldהכוכב הבא, מורן אהרוניG Major59B122
ילדה אישה by Eviatar Banaiילדה אישהEviatar BanaiG Major79B151
התחלות by Izhar AshdotהתחלותIzhar AshdotG Major79B120
Eye In The Sky by Red Band, Marina MaximilianEye In The SkyRed Band, Marina MaximilianG Major59B182
Sex On Fire - Remastered by Guy & Yahel, RevelDaySex On Fire - RemasteredGuy & Yahel, RevelDayG Major59B144
עדיין מחכה לך by Gidi Govעדיין מחכה לךGidi GovG Major49B104
אימפריות נופלות לאט by Dan Toren, Hemi Rudnerאימפריות נופלות לאטDan Toren, Hemi RudnerG Major69B139
Hot Sun שמש חמה by ECHOHot Sun שמש חמהECHOG Major59B88
I Can See the Stars by Geva AlonI Can See the StarsGeva AlonG Major39B115
אנחנו by Guy MazigאנחנוGuy MazigG Major79B75
רק אהבה by Aya Korem, Adam Ben Amitaiרק אהבהAya Korem, Adam Ben AmitaiG Major59B98
ילדות והעיר הגדולה by Ivri Liderילדות והעיר הגדולהIvri LiderG Major99B126
זה רק הלב שכואב לך by Aviv Geffenזה רק הלב שכואב לךAviv GeffenG Major79B77
Da by Alma ZoharDaAlma ZoharG Major89B156
את יפה by Sheygetsאת יפהSheygetsG Major69B167
דני by MashinaדניMashinaG Major39B124
אינטרקום by SheygetsאינטרקוםSheygetsG Major89B124
תרנגול כפרות by Yossi Banaiתרנגול כפרותYossi BanaiG Major39B115

הייה לי חבר הייה לי אח by Dudu Tassa Information

This song is track #4 in מתוך בחירה by Dudu Tassa, which has a total of 11 tracks. The duration of this track is 4:13 and was released on January 1, 2003. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. הייה לי חבר הייה לי אח doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

הייה לי חבר הייה לי אח BPM

הייה לי חבר הייה לי אח has a BPM of 112. Since this track has a tempo of 112, the tempo markings of this song would be Moderato (at a moderate speed). Overall, we believe that this song has a moderate tempo.

הייה לי חבר הייה לי אח Key

The key of הייה לי חבר הייה לי אח is E Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9A. So, the perfect camelot match for 9A would be either 9A or 8B. While, a low energy boost can consist of either 9B or 10A. For moderate energy boost, you would use 6A and a high energy boost can either be 11A or 4A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 8A would be a great choice. Where 12A would give you a moderate drop, and 7A or 2A would be a high energy drop. Lastly, 12B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.