สัจจะของชาวนา by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย

Song Analysis

Audio information that is featured on สัจจะของชาวนา by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย.

Acousticness

82%

Energy

37%

Liveness

40%

Speechiness

7%

Danceability

55%

Instrumentalness

0%

Loudness

87%

Valence

78%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to สัจจะของชาวนา by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ว้าเหว่ by เพื่อนว้าเหว่เพื่อนC Minor75A116
คนขี่หลังควาย by ดาว บ้านดอนคนขี่หลังควายดาว บ้านดอนC Minor55A135
น้ำตาจ่าโท by สุรพล สมบัติเจริญน้ำตาจ่าโทสุรพล สมบัติเจริญC Minor25A67
เอาหยังเฮ็ดใจ by แมน มณีวรรณ อาร์ สยามเอาหยังเฮ็ดใจแมน มณีวรรณ อาร์ สยามC Minor65A132
ความเหงาบอกให้เราใกล้กัน by Got Jakraphan, Tai Orathaiความเหงาบอกให้เราใกล้กันGot Jakraphan, Tai OrathaiC Minor45A148
ปูนาขาเก by คัฑลียา มารศรีปูนาขาเกคัฑลียา มารศรีC Minor95A135
เสียน้ำตาที่คาเฟ่ by ศรเพชร ศรสุพรรณเสียน้ำตาที่คาเฟ่ศรเพชร ศรสุพรรณC Minor55A140
ฉันทนาที่รัก by รักชาติ ศิริชัยฉันทนาที่รักรักชาติ ศิริชัยC Minor55A116
ร้องไห้กับเดือน by คัมภีร์ แสงทองร้องไห้กับเดือนคัมภีร์ แสงทองE♭ Major45B167
ดาว by Sudhep WongsakamhaengดาวSudhep WongsakamhaengE♭ Major35B135

สัจจะของชาวนา by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย Information

This song is track #1 in สัจจะของชาวนา by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย, which has a total of 14 tracks. The duration of this track is 3:13 and was released on November 30, 1986. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. สัจจะของชาวนา doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

สัจจะของชาวนา BPM

สัจจะของชาวนา has a BPM of 148. Since this track has a tempo of 148, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are jogging or cycling. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

สัจจะของชาวนา Key

The key of สัจจะของชาวนา is C Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 5A. So, the perfect camelot match for 5A would be either 5A or 4B. While, a low energy boost can consist of either 5B or 6A. For moderate energy boost, you would use 2A and a high energy boost can either be 7A or 12A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 4A would be a great choice. Where 8A would give you a moderate drop, and 3A or 10A would be a high energy drop. Lastly, 8B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.