קירות ביתי by Noy Fadlon

Song Analysis

Audio information that is featured on קירות ביתי by Noy Fadlon.

Acousticness

74%

Energy

31%

Liveness

10%

Speechiness

5%

Danceability

68%

Instrumentalness

0%

Loudness

86%

Valence

31%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to קירות ביתי by Noy Fadlon. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
פתטי by אלמור אשכנזיפתטיאלמור אשכנזיD♭ Minor512A132
רוח ים by Ofer Leviרוח יםOfer LeviD♭ Minor612A132
באושר ובעוני - קאבר by Nofar Salmanבאושר ובעוני - קאברNofar SalmanD♭ Minor512A112
ניסינו את הכל by Zohar Ashirov, Yaakov Hatanניסינו את הכלZohar Ashirov, Yaakov HatanD♭ Minor712A128
ניצחת נשמה by Maor Edriניצחת נשמהMaor EdriD♭ Minor712A136
הלב שלי by Omer Adam, Ishay Riboהלב שליOmer Adam, Ishay RiboD♭ Minor412A130
סכינים by Noy FadlonסכיניםNoy FadlonD♭ Minor312A144
אחלה גבר by Dudi Buzagloאחלה גברDudi BuzagloD♭ Minor412A128
Hola Mamacita by Anna ZakHola MamacitaAnna ZakD♭ Minor712A120
פלורנטין על 100 by אושר ביטוןפלורנטין על 100אושר ביטוןD♭ Minor512A121
מגבות by Agam BuhbutמגבותAgam BuhbutD♭ Minor812A137
Tik Tok by Anna ZakTik TokAnna ZakD♭ Minor812A118
תודה לך by Itay Leviתודה לךItay LeviD♭ Minor412A140
חייל מאוהב by Haim Ifarganחייל מאוהבHaim IfarganD♭ Minor512A80
מתגעגעת by Nathan GoshenמתגעגעתNathan GoshenD♭ Minor312A138
מאושר by Lee B.מאושרLee B.D♭ Minor712A79
בחרת לעזוב by אלמור אשכנזיבחרת לעזובאלמור אשכנזיD♭ Minor512A136
לא הבנתי by Moshe Peretz, Dudu Aharonלא הבנתיMoshe Peretz, Dudu AharonD♭ Minor712A104
עברו חודשיים by Agam Buhbut, Gal Adamעברו חודשייםAgam Buhbut, Gal AdamD♭ Minor512A138
ציפרלקס by Osher CohenציפרלקסOsher CohenE Major212B140
מגיבור לאויב by Noa Kirelמגיבור לאויבNoa KirelE Major412B110
לא כזה רומנטי by Daniel Jamalלא כזה רומנטיDaniel JamalE Major612B90
לא לבד by Lee B., Eliana Tidharלא לבדLee B., Eliana TidharE Major512B98

קירות ביתי by Noy Fadlon Information

This song is track #4 in סוודר by Noy Fadlon, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 3:16 and was released on March 1, 2020. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. קירות ביתי doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

קירות ביתי BPM

קירות ביתי has a BPM of 123. Since this track has a tempo of 123, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

קירות ביתי Key

The key of קירות ביתי is D♭ Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 12A. So, the perfect camelot match for 12A would be either 12A or 11B. While, a low energy boost can consist of either 12B or 1A. For moderate energy boost, you would use 9A and a high energy boost can either be 2A or 7A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 11A would be a great choice. Where 3A would give you a moderate drop, and 10A or 5A would be a high energy drop. Lastly, 3B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.