ڨلبي 200 جيڨا
Cheb Momo Parisien
ڨلبي 200 جيڨا
6:08 April 24, 2023
BPM
98
Key
D Minor
Camelot
7A

Embed

Share Link

ڨلبي 200 جيڨا - Cheb Momo Parisien Information

Acousticness
28%
Danceability
63%
Energy
74%
Instrumentalness
0%
Liveness
34%
Loudness
83%
Speechiness
5%
Valence
87%
Popularity
Loudness
-10.36 dB

Summary

On April 24, 2023, the song "ڨلبي 200 جيڨا" was released by Cheb Momo Parisien. ڨلبي 200 جيڨا is about six minutes long, preciously at 6:08, making this song fairly long compared to other songs. There is only one song in ڨلبي 200 جيڨا, so we believe that this song is a single. In terms of popularity, ڨلبي 200 جيڨا is currently not that popular. The overall tone is very danceable, especially with its high energy, which produces more of a euphoric, cheerful, or happy vibe.

ڨلبي 200 جيڨا BPM

The tempo marking of ڨلبي 200 جيڨا by Cheb Momo Parisien is Andante (at a walking pace), since this song has a tempo of 98 BPM. With that information, we can conclude that the song has a slow tempo. The time signature for this track is 4/4.

ڨلبي 200 جيڨا Key

D Minor is the music key of this track. Because this track belongs in the D Minor key, the camelot key is 7A. So, the perfect camelot match for 7A would be either 7A or 6B. While, a low energy boost can consist of either 7B or 8A. For moderate energy boost, you would use 4A and a high energy boost can either be 9A or 2A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 6A would be a great choice. Where 10A would give you a moderate drop, and 5A or 12A would be a high energy drop. Lastly, 10B allows you to change the mood.

Recommendations

TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
NAGATA by SkorapNAGATASkorapD♭ Major33B81 BPM
يا قلبي ستعقل by Abdou Sghirيا قلبي ستعقلAbdou SghirF Minor94A98 BPM
Nti Nti Nti Sbab Adabi by Rai LuxNti Nti Nti Sbab AdabiRai LuxD♭ Major73B92 BPM
NTA WALFOUK YDIROLAK GOUSTOK تغلط ويحولوك by Studio Ganfouda, Chaba chinouNTA WALFOUK YDIROLAK GOUSTOK تغلط ويحولوكStudio Ganfouda, Chaba chinouD♭ Major83B96 BPM
Rani fel gorba by Cheikh AdjelRani fel gorbaCheikh AdjelD♭ Major63B172 BPM
L'ghorba l'ghorba by Fethi Manar, amine la colombeL'ghorba l'ghorbaFethi Manar, amine la colombeE Minor89A176 BPM
C Vrais 3 Moins Matla9inach Besah Makemlnach by Cheb Ramzi 31C Vrais 3 Moins Matla9inach Besah MakemlnachCheb Ramzi 31E Minor109A94 BPM
Ga3 Kharjouli Markhas by Cheb MustaphaGa3 Kharjouli MarkhasCheb MustaphaF♯ Minor811A88 BPM
كي انتي كي هوما ڨاع نقيسكم كوما by Cheb Amine Tigre, Samir Sghirكي انتي كي هوما ڨاع نقيسكم كوماCheb Amine Tigre, Samir SghirA Major911B98 BPM
Loukan jit bzahri by Didou Parisien, DJ Ismail BbaLoukan jit bzahriDidou Parisien, DJ Ismail BbaE Minor99A92 BPM
ISRC
QZWDW2324008
Label
L-M Records/RCA Records