เช้าตรู่ by Cake B5 (Uthai Poonyamund)

Song Analysis

Audio information that is featured on เช้าตรู่ by Cake B5 (Uthai Poonyamund).

Acousticness

66%

Energy

48%

Liveness

11%

Speechiness

3%

Danceability

62%

Instrumentalness

0%

Loudness

84%

Valence

54%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เช้าตรู่ by Cake B5 (Uthai Poonyamund). Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ไม่คิดไม่ฝัน - Radio Edit by 60Milesไม่คิดไม่ฝัน - Radio Edit60MilesG Major89B98
ส่งแค่นี้ by Trai Bhumiratnaส่งแค่นี้Trai BhumiratnaG Major59B170
Merry Go Round by Plastic PlasticMerry Go RoundPlastic PlasticG Major69B180
ยังอีก by Tattoo ColourยังอีกTattoo ColourG Major79B108
กันและกัน (You & Me) by Triumphs Kingdomกันและกัน (You & Me)Triumphs KingdomG Major59B90
แปลว่าทุกอย่าง by Cake B5 (Uthai Poonyamund)แปลว่าทุกอย่างCake B5 (Uthai Poonyamund)G Major49B140
ไม่มีคำว่าสายเกินไป (เพลงประกอบละคร นางอาย) by TOR Saksitไม่มีคำว่าสายเกินไป (เพลงประกอบละคร นางอาย)TOR SaksitG Major59B160
ดาวมองพระจันทร์ by Chilling Sundayดาวมองพระจันทร์Chilling SundayG Major49B175
หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์ by Bell Supolหนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์Bell SupolG Major59B156
เดียวดาย และ แสงดาว by Singto Numchok, Pangoเดียวดาย และ แสงดาวSingto Numchok, PangoG Major39B92
เขิน by SuperbakerเขินSuperbakerG Major69B104
เพราะอากาศหนาว by BasketbandเพราะอากาศหนาวBasketbandG Major49B176
มองการณ์ไกล (Look forward) by JETSET'ERมองการณ์ไกล (Look forward)JETSET'ERG Major39B120
มันไม่ง่าย by 60Milesมันไม่ง่าย60MilesG Major79B110
มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ by Wan Thanakritมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศWan ThanakritG Major59B188
ประโยคร้ายๆ by Polycatประโยคร้ายๆPolycatG Major69B156
แค่นั้นจริงๆ by Tattoo Colour, สกุลชาย จูฑะพลแค่นั้นจริงๆTattoo Colour, สกุลชาย จูฑะพลG Major49B112
ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก by Boyd Kosiyabong, Vin Siriwongในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรกBoyd Kosiyabong, Vin SiriwongG Major49B62
จัดไปอย่าให้เสีย by Mildจัดไปอย่าให้เสียMildG Major79B76
ยังอยู่ (Wind) by SCRUBBยังอยู่ (Wind)SCRUBBG Major29B184
Khao Mai Kiao by Trai BhumiratnaKhao Mai KiaoTrai BhumiratnaG Major79B113
ยังไม่ลืม by NO ONE ELSEยังไม่ลืมNO ONE ELSEG Major49B134
รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน by Zom Marieรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนZom MarieG Major69B132
ระหว่างที่เธอจะจากไป by Wan Thanakrit, Moving and Cutระหว่างที่เธอจะจากไปWan Thanakrit, Moving and CutG Major69B156
เพลงรักเพลงแรก by PlaygroundเพลงรักเพลงแรกPlaygroundG Major69B136

เช้าตรู่ by Cake B5 (Uthai Poonyamund) Information

This song is track #14 in Mood Of Love by Cake B5 (Uthai Poonyamund), which has a total of 15 tracks. The duration of this track is 3:59 and was released on 2008. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. เช้าตรู่ doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

เช้าตรู่ BPM

เช้าตรู่ has a BPM of 90. Since this track has a tempo of 90, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are doing yoga or pilates. Overall, we believe that this song has a slow tempo.

เช้าตรู่ Key

The key of เช้าตรู่ is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.