เวลาเธอเหงา (LONELY) by MEYOU

Song Analysis

Audio information that is featured on เวลาเธอเหงา (LONELY) by MEYOU.

Acousticness

83%

Energy

53%

Liveness

10%

Speechiness

5%

Danceability

86%

Instrumentalness

0%

Loudness

88%

Valence

50%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เวลาเธอเหงา (LONELY) by MEYOU. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
แค่คำว่ารัก - Original by NICECNXแค่คำว่ารัก - OriginalNICECNXA Major411B96
ดาว (Star) [ALLY IN THE 90’S] by ALLYดาว (Star) [ALLY IN THE 90’S]ALLYA Major311B132
ยิ่งลืมยิ่งคิดถึง by Gavin D, Jongbaeยิ่งลืมยิ่งคิดถึงGavin D, JongbaeA Major611B150
ติดBug by UrboyTJติดBugUrboyTJA Major911B140
ใจอ้วน / Sugar High feat. Young K of DAY6 by Stampใจอ้วน / Sugar High feat. Young K of DAY6StampA Major811B96
อย่าบอกใครนะ by SOYBADอย่าบอกใครนะSOYBADA Major311B134
ขอให้เราไม่ได้เจอกันอีก by PONWPขอให้เราไม่ได้เจอกันอีกPONWPA Major211B80
ถ้าเธอ OK by Da Endorphine, Thaikoonถ้าเธอ OKDa Endorphine, ThaikoonA Major711B120
เดาไม่เก่ง by Three Man Downเดาไม่เก่งThree Man DownA Major811B96
อ้อนไม่เก่ง by War Wanarat, Yin Ananอ้อนไม่เก่งWar Wanarat, Yin AnanA Major511B81
ไอ้ต้าว by SPRITEไอ้ต้าวSPRITEA Major511B99
อาจจะ by MEYOUอาจจะMEYOUA Major511B156
Beautiful Moment by BlackbeansBeautiful MomentBlackbeansA Major311B170
ไม่ต้องพูด! by NINEWไม่ต้องพูด!NINEWA Major611B96
เก็บไว้ในใจไม่พอ by Maiyarap, Three Man Downเก็บไว้ในใจไม่พอMaiyarap, Three Man DownA Major611B85
Can't Lie by 1MILL, DABOYWAYCan't Lie1MILL, DABOYWAYA Major611B90
U Sick Achoo by TangBadVoiceU Sick AchooTangBadVoiceA Major311B180
Heal by BlackbeansHealBlackbeansA Major711B85
ข่าวดี by Polycatข่าวดีPolycatA Major811B83
ฟ้าร้อง by SOYBADฟ้าร้องSOYBADA Major311B75
ชั่วคราวแสนนาน by Urworldชั่วคราวแสนนานUrworldA Major711B83
คนไกล by PatrickanandaคนไกลPatrickanandaA Major211B140
I’d Do It Again by Violette WautierI’d Do It AgainViolette WautierA Major711B176
MAIJING by 1MILLMAIJING1MILLA Major411B160
โต๊ะเดิม by LUSSโต๊ะเดิมLUSSA Major511B125

เวลาเธอเหงา (LONELY) by MEYOU Information

This song is track #1 in เวลาเธอเหงา (LONELY) by MEYOU, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 3:20 and was released on February 1, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. In fact, based on the song analysis, เวลาเธอเหงา (LONELY) is a very danceable song and should be played at your next party!

เวลาเธอเหงา (LONELY) BPM

เวลาเธอเหงา (LONELY) has a BPM of 127. Since this track has a tempo of 127, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

เวลาเธอเหงา (LONELY) Key

The key of เวลาเธอเหงา (LONELY) is A Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 11B. So, the perfect camelot match for 11B would be either 11B or 12A. While, 12B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 8B and a high energy boost can either be 1B or 6B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 11A or 10B will give you a low energy drop, 2B would be a moderate one, and 9B or 4B would be a high energy drop. Lastly, 8A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.