เสียดาย by โดม ปกรณ์ ลัม

Song Analysis

Audio information that is featured on เสียดาย by โดม ปกรณ์ ลัม.

Acousticness

43%

Energy

40%

Liveness

13%

Speechiness

3%

Danceability

58%

Instrumentalness

0%

Loudness

83%

Valence

29%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to เสียดาย by โดม ปกรณ์ ลัม. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
เปลี่ยนแฟนง่ายกว่า by แอม ฟายน์เปลี่ยนแฟนง่ายกว่าแอม ฟายน์F♯ Major62B140
คือฉันรักเธอ by แมว จิระศักดิ์คือฉันรักเธอแมว จิระศักดิ์F♯ Major52B75
หลับทั้งน้ำตา by กรพินธุ์หลับทั้งน้ำตากรพินธุ์F♯ Major52B140
แค่ไม่รัก by นุ๊ก สุทธิดาแค่ไม่รักนุ๊ก สุทธิดาF♯ Major42B148
ขอถามสักหน่อย by Tata Youngขอถามสักหน่อยTata YoungF♯ Major42B128
เศษหนึ่งส่วนเกิน by Pancakeเศษหนึ่งส่วนเกินPancakeF♯ Major72B140
หมอนสองใบกับใจเหงาๆ by Ice SarunyuหมอนสองใบกับใจเหงาๆIce SarunyuF♯ Major82B168
เสียใจ by Beau SunitaเสียใจBeau SunitaF♯ Major42B124
หมดใจ by BlackheadหมดใจBlackheadF♯ Major72B136

เสียดาย by โดม ปกรณ์ ลัม Information

This song is track #10 in Dangerous Dome by โดม ปกรณ์ ลัม, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 3:58 and was released on January 5, 2010. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. เสียดาย doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

เสียดาย BPM

เสียดาย has a BPM of 140. Since this track has a tempo of 140, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are jogging or cycling. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

เสียดาย Key

The key of เสียดาย is F♯ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 2B. So, the perfect camelot match for 2B would be either 2B or 3A. While, 3B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 11B and a high energy boost can either be 4B or 9B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 2A or 1B will give you a low energy drop, 5B would be a moderate one, and 12B or 7B would be a high energy drop. Lastly, 11A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.