ลมรัก by อ๊อด คีรีบูน

Song Analysis

Audio information that is featured on ลมรัก by อ๊อด คีรีบูน.

Acousticness

54%

Energy

37%

Liveness

17%

Speechiness

3%

Danceability

52%

Instrumentalness

0%

Loudness

86%

Valence

29%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ลมรัก by อ๊อด คีรีบูน. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
ช่างไม่รู้เลย by ตั๊ม สมประสงค์ช่างไม่รู้เลยตั๊ม สมประสงค์A Major411B129
รอวันฉันรักเธอ by อ๊อด คีรีบูนรอวันฉันรักเธออ๊อด คีรีบูนA Major511B81
ล่องแม่ปิง by สุนทรี เวชานนท์ล่องแม่ปิงสุนทรี เวชานนท์A Major211B132
คำมักง่าย by Billy Oganคำมักง่ายBilly OganA Major411B133
สายตาคู่นั้น - เพลงประกอบละคร ไทรโศก by Panadda Ruangwutสายตาคู่นั้น - เพลงประกอบละคร ไทรโศกPanadda RuangwutA Major511B82
เก็บไว้นาน..นาน by เสือ ธนพล อินทฤทธิ์เก็บไว้นาน..นานเสือ ธนพล อินทฤทธิ์A Major411B132
คิดถึงบ้าน by Mhai Muangคิดถึงบ้านMhai MuangA Major511B180
คาถามหานิยม by Got JakraphanคาถามหานิยมGot JakraphanA Major511B78
ฟังซิฟัง by Mai CharoenpuraฟังซิฟังMai CharoenpuraA Major411B79
ที่เก่าที่ฉันยืน by ตั๊ม สมประสงค์ที่เก่าที่ฉันยืนตั๊ม สมประสงค์A Major411B151
เพียงกระซิบ by อ๊อด คีรีบูนเพียงกระซิบอ๊อด คีรีบูนA Major411B122
ลมหนาวและดาวเดือน by Panadda RuangwutลมหนาวและดาวเดือนPanadda RuangwutA Major211B75
คนหลายใจ by Asanee & WasanคนหลายใจAsanee & WasanA Major411B130
น้ำค้างตอนเช้า by Mai Charoenpuraน้ำค้างตอนเช้าMai CharoenpuraA Major311B126

ลมรัก by อ๊อด คีรีบูน Information

This song is track #1 in กาลครั้งหนึ่ง...ของความรัก 1 by อ๊อด คีรีบูน, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 3:03 and was released on April 27, 2007. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ลมรัก doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ลมรัก BPM

ลมรัก has a BPM of 72. Since this track has a tempo of 72, the tempo markings of this song would be Adagio (slowly with great expression). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

ลมรัก Key

The key of ลมรัก is A Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 11B. So, the perfect camelot match for 11B would be either 11B or 12A. While, 12B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 8B and a high energy boost can either be 1B or 6B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 11A or 10B will give you a low energy drop, 2B would be a moderate one, and 9B or 4B would be a high energy drop. Lastly, 8A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.