เปิดใจให้ขี้เหล้าแน่

เนสกาแฟ ศรีนคร
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน่
4:48 March 11, 2023
BPM
104
Key
A Major
Camelot
11B

เปิดใจให้ขี้เหล้าแน่ Information

Acousticness 1%
Danceability 74%
Energy 76%
Instrumentalness 0%
Liveness 17%
Loudness 91%
Speechiness 3%
Valence 50%
Popularity
Loudness -5.524 dB

เปิดใจให้ขี้เหล้าแน่ Recommended Songs

An error has occurred while fetching the recommendations and the harmonic matches for this track. Please try again.

ISRC
THSOH2301623
Label
L-M Records/RCA Records