אין אותי by ECHO

Song Analysis

Audio information that is featured on אין אותי by ECHO.

Acousticness

38%

Energy

40%

Liveness

10%

Speechiness

17%

Danceability

47%

Instrumentalness

0%

Loudness

87%

Valence

29%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to אין אותי by ECHO. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Careless by The Paz BandCarelessThe Paz BandC Major68B78
לווי אותי by Shai Tsabariלווי אותיShai TsabariC Major78B117
מות התפוז by Rona Kenanמות התפוזRona KenanC Major58B138
בבידוד by Teddy NeguseבבידודTeddy NeguseC Major58B140
Only for a Moment by Lola MarshOnly for a MomentLola MarshC Major78B140
כד יפני by הגל השני, Doron Talmon, יוגב גלוסמןכד יפניהגל השני, Doron Talmon, יוגב גלוסמןC Major68B135
Cipi by Noga ErezCipiNoga ErezC Major68B87
תמיד by Eden DersoתמידEden DersoC Major68B176
Modern Love by Geva AlonModern LoveGeva AlonC Major38B76
New by The Paz BandNewThe Paz BandC Major78B76
שיר לאמא by Alon Ederשיר לאמאAlon EderC Major58B96
Paris Time by Tomer YeshayahuParis TimeTomer YeshayahuC Major68B150
Concrete Sky by The Paz BandConcrete SkyThe Paz BandC Major48B70
Not Afraid by Marina MaximilianNot AfraidMarina MaximilianA Minor58A152
ערב אחר by Chava Albersteinערב אחרChava AlbersteinA Minor18A144
ככה עדיף לי by Jasmin Moallemככה עדיף ליJasmin MoallemA Minor48A154
חסד עליון by Shekelחסד עליוןShekelA Minor48A126
כמה נורמלי by Tomer Yosefכמה נורמליTomer YosefA Minor78A105
Life Happens by Ester RadaLife HappensEster RadaA Minor58A95
יומבו by Alon Eder, Nadav HollanderיומבוAlon Eder, Nadav HollanderA Minor38A141
לתפוס אותה by Ido Maimon, Guy Mazigלתפוס אותהIdo Maimon, Guy MazigA Minor98A107
מאיר אריאל-משורר - רדיו by Meir Arielמאיר אריאל-משורר - רדיוMeir ArielA Minor78A176
אישה קשה by Jane Bordeaux, ECHOאישה קשהJane Bordeaux, ECHOA Minor88A100
מחילה by Jasmin MoallemמחילהJasmin MoallemA Minor48A188
אפס מאמץ by Static & Ben El, Nettaאפס מאמץStatic & Ben El, NettaA Minor68A140
Oh My Life by ECHO, Tomer Katz, D Fine UsOh My LifeECHO, Tomer Katz, D Fine UsA Minor58A90
רק שלא תיפול הרוח by Ninet Tayebרק שלא תיפול הרוחNinet TayebA Minor48A74
עדר של שוורים by Eviatar Banaiעדר של שווריםEviatar BanaiA Minor48A110
חתולים by Jimbo J, Ravid PlotnikחתוליםJimbo J, Ravid PlotnikA Minor68A105
Never Far by The Paz BandNever FarThe Paz BandA Minor28A146
בימים by Leyli, Gal Toren, Guy LevyבימיםLeyli, Gal Toren, Guy LevyA Minor48A204
רוך וקושי by Assaf Amdurskyרוך וקושיAssaf AmdurskyA Minor48A137
ואמרתי לעצב by Sha'anan Streett, Riff Cohenואמרתי לעצבSha'anan Streett, Riff CohenA Minor68A80
VIEWS by Noga Erez, Reo Cragun, ROUSSOVIEWSNoga Erez, Reo Cragun, ROUSSOA Minor68A97

אין אותי by ECHO Information

This song is track #11 in שניה by ECHO, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 2:43 and was released on October 10, 2021. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. אין אותי doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

אין אותי BPM

אין אותי has a BPM of 80. Since this track has a tempo of 80, the tempo markings of this song would be Andante (at a walking pace). Overall, we believe that this song has a slow tempo.

אין אותי Key

The key of אין אותי is C Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 8B. So, the perfect camelot match for 8B would be either 8B or 9A. While, 9B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 5B and a high energy boost can either be 10B or 3B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 8A or 7B will give you a low energy drop, 11B would be a moderate one, and 6B or 1B would be a high energy drop. Lastly, 5A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.