הפרח בגני by Ethnix

Song Analysis

Audio information that is featured on הפרח בגני by Ethnix.

Acousticness

16%

Energy

48%

Liveness

6%

Speechiness

3%

Danceability

49%

Instrumentalness

0%

Loudness

76%

Valence

53%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to הפרח בגני by Ethnix. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
מחפש תשובה by Hayehudimמחפש תשובהHayehudimC Minor85A131
בסוף מעגל by Arik Sinaiבסוף מעגלArik SinaiC Minor45A124
מלכות החרמון by Lehakat Pikud Tzafonמלכות החרמוןLehakat Pikud TzafonC Minor65A97
ערב ב' כסלו by Eran Tzurערב ב' כסלוEran TzurC Minor45A85
טיול לילי by The Dudaimטיול ליליThe DudaimC Minor25A131
כל דבר מזכיר לי - גרסה יוונית by Yehuda Poliker, Haris Alexiouכל דבר מזכיר לי - גרסה יווניתYehuda Poliker, Haris AlexiouC Minor35A180
סודות by Kobi AflaloסודותKobi AflaloC Minor35A103
עד מתי by Etti Ankriעד מתיEtti AnkriC Minor15A102
קום והתהלך בארץ by Lehakat Pikud Tzafonקום והתהלך בארץLehakat Pikud TzafonC Minor25A139
עוד יום יבוא by Zohar Argovעוד יום יבואZohar ArgovC Minor65A96
Avre Tu Puerta Serrada by Yehoram GaonAvre Tu Puerta SerradaYehoram GaonC Minor35A84
אני קורא בשמך by Itzik Kalaאני קורא בשמךItzik KalaC Minor75A94
תמיד איתי | Tamid Itti by Shiri Maimon, Shimon Buskilaתמיד איתי | Tamid IttiShiri Maimon, Shimon BuskilaC Minor75A156
על כל אלה by Yossi Banaiעל כל אלהYossi BanaiE♭ Major45B81
בן יפה נולד by Rivka Zoharבן יפה נולדRivka ZoharE♭ Major45B89
פזמון ליקינטון by Yehoram Gaonפזמון ליקינטוןYehoram GaonE♭ Major35B66

An error has occurred! We could not play this song at this time.