תפתח חלון by Rita

תפתח חלון Audio Features

Acousticness
51%
Energy
84%
Liveness
17%
Speechiness
10%
Danceability
46%
Instrumentalness
0%
Loudness
89%
Valence
36%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Easy On Me by Adele. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Bashana Habaa by IlanitBashana HabaaIlanitF Major67B100
כשהלב בוכה by Sarit Hadadכשהלב בוכהSarit HadadF Major47B136
מקהלה עליזה by Chava Albersteinמקהלה עליזהChava AlbersteinF Major67B115
שיר אהובת הספן by Ritaשיר אהובת הספןRitaF Major47B175
חייך וחיי by Gidi Gov, Ritaחייך וחייGidi Gov, RitaF Major67B98
לילות קסומים by Nurit Galronלילות קסומיםNurit GalronF Major47B110
לחיות by Rami Kleinstein, Keren PelesלחיותRami Kleinstein, Keren PelesF Major77B83
בואי by Idan RaichelבואיIdan RaichelF Major77B116
ארץ טרופית יפה by Matti Caspi, Yehudit Ravitz, Participants of ארץ טרופית יפהMatti Caspi, Yehudit Ravitz, Participants of "eretz Tropit Yafa"F Major87B133
לתת by Boaz SharabiלתתBoaz SharabiF Major57B76

תפתח חלון by Rita Information

This song is track #2 in ריטהאוסף by Rita, which has a total of 31 tracks. The duration of this track is 4:56 and was released on August 12, 2015. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. תפתח חלון has a lot of energy, which makes it the perfect workout song. Though, it might not give you a strong dance vibe. So, this may not be something that you would want to play at a dance-off.

תפתח חלון BPM

תפתח חלון has a BPM of 137. Since this track has a tempo of 137, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

תפתח חלון Key

The key of תפתח חלון is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B. So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A. While, 8B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 4B and a high energy boost can either be 9B or 2B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, and 5B or 12B would be a high energy drop. Lastly, 4A allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.