My Yoki Yoki by Vhudie

Songs in this Album

# Track Artist Key Camelot BPM
1Uthando by Vhudie, Karabo MoganeUthandoVhudie, Karabo MoganeD♭ Major3B150
2My Yoki Yoki - Acoustic Version by VhudieMy Yoki Yoki - Acoustic VersionVhudieA Major11B85
3Ndi Kho Penga by VhudieNdi Kho PengaVhudieC Major8B97
4Haho by VhudieHahoVhudieC Major8B134
5Kondelela by VhudieKondelelaVhudieA Major11B96
6Don't Ever Give up by VhudieDon't Ever Give upVhudieB♭ Major6B166
7You Are Beautiful by VhudieYou Are BeautifulVhudieG Minor6A118
8Smile by VhudieSmileVhudieA Major11B107
9My Yoki Yoki - The Re-make by VhudieMy Yoki Yoki - The Re-makeVhudieA Major11B90
10Hallelujah by VhudieHallelujahVhudieB♭ Major6B183
11Ndo Enda by VhudieNdo EndaVhudieC Minor5A144
12I Will Always Love You by VhudieI Will Always Love YouVhudieB♭ Major6B157
13Venda by VhudieVendaVhudieD♭ Major3B176